De eerste maanden van het jaar 2018 staan voor het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid vooral in het teken van het verkennen. Het zoeken naar de meest adequate manier van met elkaar werken, het overleggen of zaken wellicht beter anders kunnen worden georganiseerd of opgezet. Gesproken wordt bijvoorbeeld ook over vitaliteit vanuit het parochiebestuur zelf. Sommige zaken zijn al wat meer uitgewerkt, andere bevinden zich nog in de reflectiefase. Je zou ook kunnen zeggen in de onderhandenwerk fase.

Financiën
Een onderwerp dat al wel zijn beslag heeft gekregen is de vervanging van Ineke Overbeek. Ineke heeft op 16 maart 2018 haar afscheidsreceptie gehouden en stopt dus ook met de werkzaamheden die zij verrichtte voor het parochiebestuur. Dank aan Ineke voor al wat zij gedurende vele jaren voor de parochie H. Drie-eenheid heeft gedaan. In de vervanging van Ineke is intussen voorzien. Dit wordt verder ingevuld in combinatie met de invoering van Exact Online. De applicatie die door het Bisdom momenteel wordt uitgerold voor de financiële administraties van de parochies.
Ook rond is de goedkeuring van de begroting 2018 door het Bisdom.

Secretariaten
In de opstartfase is een bijeenkomst voor iedereen in de parochie die zich bezighoudt met archivering. Als parochiebestuur krijgen we regelmatig vragen hoe hiermee om te gaan. Samen te vatten in: wat mag/moet je bewaren en hoe mag/moet je bewaren. Op 24 mei 2018 gaan Frank van Rooijen, streekarchivaris en daarnaast diaken binnen de parochie H. Drie-eenheid en Henk Kok, ICT adviseur van het parochiebestuur H. Drie-eenheid hier nader op in.

Website
Modernisering van de website van de parochie is een ander onderwerp waarover momenteel eerste oriënterende gesprekken worden gevoerd.

Kortom, veel initiatieven. Zodra een en ander wat meer is uitgekristalliseerd, komen we erop terug.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top