Ieder jaar stelt het parochiebestuur van de H. Drie-eenheid een verslag op voor het Bisdom van de werkzaamheden die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Dit verslag is een beknopte verantwoording in woorden van de activiteiten van het parochiebestuur. Op 15 februari 2018 heeft het parochiebestuur het verslag over 2017 vastgesteld en aan het Bisdom gestuurd.

Op enkele onderwerpen blikken we terug. Het hele jaarverslag kunt u hier downloaden of opvragen bij de secretaris via telefoonnummer (030) 606 51 24.

Benoemingen
Het parochiebestuur is dankzij benoemingen door het Bisdom in 2017 uitgebreid met een nieuwe penningmeester en een nieuw algemeen bestuurslid. Het bestuurslid bouwzaken en de vice-voorzitter zijn herbenoemd. Door het parochiebestuur zijn in 2017 elf nieuwe kerkcommissieleden geloofsgemeenschappen benoemd (vier voorzitters, vier penningmeesters en drie secretarissen).

Vitaliteit
Talrijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen hebben geleid tot een eerste beeld van de vitaliteit van de parochie. In de tweede helft van 2017 is het startschot gegeven voor de tweede fase waarin de nadruk ligt op het toekomstperspectief van iedere geloofsgemeenschap, pastoraal team en parochiebestuur. Via de website en BIJeen worden de parochianen uitgebreid geïnformeerd over het vitaliteitsproject.

Ontvlechting Tabor Nieuwegein
Omdat bij de start van het vitaliteitsproject bleek dat de drie Nieuwegeinse kerken (H. Barbara, Emmaus en H. Nicolaas) ieder op een eigen unieke manier bijdragen aan de parochie H. Drie-eenheid heeft het parochiebestuur besloten te stoppen met de overkoepelende Tabor. Parochianen en geloofsgemeenschappen zijn aan elkaar verbonden via de postcodes. Wie zich met een andere kerk verbonden voelt, kan dit o.a. via de Kerkbalansactie 2018 aangeven.

Bouwzaken
In Cabauw is grond rondom de H. Jacobuskerk verkocht aan de Stichting Cabauw Samen Sterk. Ook zijn weer enkele glas-in-loodramen aangepakt. De restauratie van de H. Nicolaas Basiliek is afgerond met de onthulling van een plaquette en in Montfoort is de Geboorte H. Johannes de Doperkerk ‘heropend’ na de restauratie van de daken. In Harmelen is gestart met de restauratie van de 100-jarige H. Bavokerk.

Automatisering
Het Bisdom is in 2017 gestart met de vervanging van Navision (applicatie voor de financiële en ledenadministratie) door Exact Online en DocBase. Ter voorbereiding van een goede implementatie in 2018 is door specialisten van de parochie in 2017 volop meegedacht en getest.

Namens het parochiebestuur,
Tonnie van Wiggen-Valkenburg, secretaris
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top