De naam parochie van de H. Drie-eenheid symboliseert heel treffend wie we zijn, en waar het bestuur voor wil staan. Onze parochie bestaat uit afzonderlijke geloofsgemeenschappen, die allemaal een eigen identiteit hebben. Die willen we behouden en versterken. Uitgangspunt van de fusie is: wat lokaal kan, moet lokaal gedaan worden.

Maar onze missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren voor nu en in de toekomst en meer en meer gezamenlijkheid uitstralen. Samenwerken en afstemmen vraagt vertrouwen in elkaar, maar ook geduld en de bereidheid om in elkaar te investeren. Die basis is er. Daarom kunnen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien.
Het is de Geest die ons leidt en bemoedigt op die weg.

Geloofsgemeenschappen

Op het niveau van de lokale geloofsgemeenschap zijn de kerkcommissie en de pastoraatgroep de belangrijkste beleidsgroepen. De pastoraatgroep vangt de signalen voor pastorale zorg op (‘oor en oog’ van de geloofsgemeenschap) en coördineert in samenspraak met het pastorale team de verschillende pastorale taken.

De voornaamste taak van de kerkcommissie is er op toe te zien, dat de taken die lokaal gedaan moeten worden en zijn afgesproken, ook kunnen worden uitgevoerd door o.a. de middelen daarvoor te faciliteren. Anderzijds staat de kerkcommissie ook voor de uitdaging om in samenspraak met de pastoraatgroep activiteiten te gaan ontwikkelen, waardoor meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de kerk en het geloof. Met een mooi woord heet dat missionair willen zijn.
De pastoraatgroepen en de lokale kerkcommissies worden aangestuurd en ondersteund door het pastorale team en het centrale parochiebestuur.

Missionaire activiteiten stimuleren

De algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de parochie ligt bij het centrale bestuur. Het is haar taak om in de gaten te houden, of wat er op lokaal niveau wordt en is afgesproken, ook gebeurt en om missionaire activiteiten te stimuleren. Daarom is het belangrijk, dat er regelmatig contact is met de kerkcommissies en pastoraatgroepen. De pastores houden vooral contact met de pastoraatsgroepen, via diverse beraden, terwijl in de parochieraad de voorzitters van de kerkcommissies samenkomen met het bestuur.

Het parochiebestuur is te bereiken via de secretaris.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top