Het is de taak van het parochiebestuur om voorwaarden te scheppen, wegen aan te reiken, concreet beleid te ontwikkelen opdat de doelstelling van de parochie zo goed mogelijk gestalte krijgt. Het parochiebestuur is derhalve belast met de zorg voor alle denkbare beleidsterreinen van de parochie. Het parochiebestuur kiest als uitgangspunt dat wat lokaal kan, lokaal gedaan moet worden. Maar de missie reikt verder. We willen elkaar gelovig versterken door elkaar te inspireren.

voorzitterparochiebestuur Dsc 2647pastoor G.M.J. van der Vegt
Op 1 november 1991 werd pastoor Van der Vegt benoemd tot pastoor van de H. Johannes de Doperparochie te Mijdrecht en Wilnis.
Met ingang van 1 juli 2004 werd hij benoemd tot pastoor van de parochies H. Willibrord te Boerhaar, H. Willibrord te Boskamp, H. Theresia te Olst en Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Wijhe binnen het toenmalige parochieverband Zuid-West Salland.
Op 15 juni 2006 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de parochies H. Nicolaas te Lettele en H. Nicolaas te Schalkhaar en met ingang van 1 januari 2007 tevens tot pastoor van de Deventer parochies H. Hart, H. Joannes Vianney, H. Lebuïnus, H. Maagd Maria Koningin en Z. Titus Brandsma.
Sinds 1 januari 2010 was hij pastoor van de Salvatorparochie te Utrecht, plebaan van de St. Catharinakathedraal en rector van de Sint Willibrorduskerk. Op 3 maart 2011 is hij benoemd tot Kanunnik van het Metropolitane Kapittel van het aartsbisdom Utrecht.
Per 1 september 2014 heeft de kardinaal hem benoemd tot pastoor van de parochie van de H. Drie-eenheid, waarna op 3 oktober 2014 de installatie volgde tijdens een vesperviering in de H. Nicolaas in IJsselstein.
 
dickvandenbosch2013Dick van den Bosch
Geboren 1946 te Utrecht. Getrouwd, 2 kinderen, 3 kleinkinderen, woont sinds 1974 in IJsselstein.
Dick is architect en heeft sinds 1978 een eigen architectenbureau. Hij heeft een rijke en langdurig ervaring als vrijwillig bestuurslid, onder andere bij de bibliotheek, het Fulco theater en het onderwijs. Dick mag graag piano spelen en lezen. Op sportief gebied is hij actief badmintonspeler en daarbij doet hij aan fitness.
Vanuit zijn deskundigheid is hij in het bestuur belast met de portefeuille bouwzaken. Vanuit zijn portefeuille is hij belast met het toezicht houden op de uitvoering van alle zaken die met groot onderhoud te maken hebben. Op verzoek van het bestuur neemt hij deel aan de bijeenkomsten van de bouwcommissie die belast is met de voorbereiding van de restauratie van de Nicolaasbasiliek.
 
janvlaar1Jan Vlaar
Geboren 1949 te Opmeer. Getrouwd, 4 kinderen, 9 kleinkinderen. Woonachtig te Linschoten. Jan werkt al ruim 30 jaar op het gebied van Personeelszaken en als manager, de laatste 9 jaren als zelfstandig ondernemer. Sinds 1990 actief in de lokale politiek - CDA lijsttrekker in Montfoort voor de verkiezingen van 2010. Sinds 2001 penningmeester van Yoppa. Jan was al jong gepassioneerd, met een oom die missionaris was in Oeganda - en altijd heeft hij met hartstocht gewerkt op het grensvlak van zakelijk en sociaal. In ons bestuur behartigt Jan natuurlijk de personeelszaken, maar daarnaast zal hij helemaal gaan voor het 'missionaire ondernemen' in onze parochie: hij is een doener die graag helpt om kerkelijke/maatschappelijke projecten zo op te zetten dat ze een klinkend succes worden.
De bisschop heeft Jan in juli 2013 tot vicevoorzitter van het parochiebestuur benoemd.
 

Vacant WieMomenteel is de functie van secretaris vacant.

Geïnteresseerd? U leest er hier meer over.
 
petervanhoutert2015Peter van Houtert
Sinds 1 maart 2015 is Peter lid van het parochiebestuur belast met de portefeuille Communicatie en PR.
Peter is geboren in 1958 in Nijmegen. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in IJsselstein.

Een tijd geleden had Peter een diepgaand gesprek met een zakenrelatie. Hij vertelde een mooi verhaal over het hebben van een taak in het leven. Dat werkte later door en de vraag wierp zich op: wat is mijn taak?
In die periode werd er ook iedere zondag gebeden voor mensen voor de vacatures in de pastoraatgroep, de kerkcommissie en het parochiebestuur. Dat leek Peter wel iets om als taak op te nemen.

 
armandhoppener2017Armand Höppener
Armand Höppener is 69 jaar, getrouwd met Hortense Bouvy. Wij hebben twee kinderen van 42 en 39 jaar en vier kleinkinderen.
Mijn hele leven in gezondheidszorg gewerkt. Eerst als psychiater en de langste tijd als bestuurder. Tot 2007 was ik bestuursvoorzitter van Altrecht. Daarna nog 4 jaar adviseur bij Inspectie gezondheidszorg.
Ik ben vanaf mijn studententijd al bezig geweest met maatschappelijke taken, zoals gemeenteraad Leiden, bestuurder in allerlei professionele organisaties, adviesorganen en andere activiteiten. Nu toezichthouder in enkele grote instelingen en meer bezig lokaal vice-voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein, toezichthouder DE KOM.
Ik heb de afgelopen jaren de katholieke kerk als bestuurder en geïnteresseerde gelovige beter leren kennen als bestuurder Tabor, deelname aan kerkelijke activiteiten en in Logia.
Is 1 januari 2017 toegetreden tot het parochiebestuur met als extra aandachtsveld het begeleiden van het ontvlechtingsproces van de Tabor, Nieuwegein. 
 
Jos van HallJos van Hall
Per 1 april 2021 is Jos van Hall benoemd tot penningmeester van ons parochiebestuur.

Jos is geboren op 30 september 1955 te Utrecht en sinds 1990 woonachtig in Benschop. Getrouwd met Conny en vader van een werkende zoon en een studerende dochter.
Tussen 1975 en 1990 was hij actief in het accountantsberoep en daarin in 1989 ook afgestudeerd. Sinds het voorjaar van 1990 werkzaam in verschillende financieel managementfuncties. Momenteel is hij financial manager bij een grote vastgoedonderneming in Amsterdam. Hij is penningmeester van de geloofsgemeenschap in Benschop sinds 2000 en van eind 2011 tot en met 2020 was hij penningmeester van de PCI H. Drie-eenheid. Zijn vrije tijd besteed hij graag aan: klassieke auto’s, lezen, muziek, hardlopen en wandelen.U kunt het bestuur bereiken op het postadres
Parochie van de H. Drie-eenheid
t.a.v. Parochiebestuur, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein - Emmauskerk
of per e-mail: secretaris van het bestuur.
logo3ehNa 13 jaar heeft onze huidige vicevoorzitter, Jan Vlaar, in ons parochiebestuur zijn termijn erop zitten en zijn wij per 1 januari 2022 op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. Het parochiebestuur heeft een vacature open staan voor vicevoorzitter.

Het parochiebestuur Heilige Drie-eenheid is op zoek naar een nieuwe secretaris.secretaris gezocht

Het doel van de functie:
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie.

De plaats in de organisatie:
De secretaris is lid van het parochiebestuur H. Drie-eenheid, van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. De secretaris wordt benoemd door het aartsbisdom Utrecht voor 4 jaar met eventueel één verlenging van 4 jaar.

Regelmatig voorkomende contacten:
De secretaris heeft regelmatig contact met het Aartsbisdom, de andere leden van het parochiebestuur, de leden van de pastoraal teams, de voorzitters en secretarissen van de deelparochies van de H. Drie-eenheid, en met vrijwilligers van de ontwikkelingen en projecten waarin namens het parochiebestuur wordt deelgenomen

Korte samenvatting van de werkzaamheden:

Bestuursleden gezochtbestuursledengezocht

Beste mensen,

In de afgelopen maand is er binnen het parochiebestuur veel gebeurd. Er zijn wisselingen geweest en daarom is het goed om u even op de hoogte te stellen en te houden.

Vanaf 1 maart 2021 is de samenstelling van ons parochiebestuur als volgt:

Voorzitter: pastoor Van der Vegt
Vice-voorzitter: (tot 31 december 2021) Jan Vlaar
Waarnemend secretaris: (voorlopig) Armand Höppener
Penningmeester: (tot 1 april 2021) Gerard Jacobs. Na 1 april 2021 Jos van Hall
Communicatie: Peter van Houtert
Bouwzaken: Dick van den Bosch
Notuliste: Annemarie de Boer

Wij zijn blij, dat wij Jos van Hall bereid hebben gevonden om vanaf 1 april 2021 het penningmeesterschap op zich te nemen.

Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris (per direct) en ook naar een nieuwe vice-voorzitter (aan het eind van 2021).
De vacature van vice-voorzitter zal nog worden gesteld.
De vacature voor secretaris kunt u lezen door hier te klikken.
Weet u kandidaten, of bent u zelf geïnteresseerd, neem rustig contact op met Pastoor Van der Vegt (tel. 06 - 24 16 30 35)

Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze geloofsgemeenschap dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is.

Als u dit doet in de vorm van een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.

Maar zoals gezegd, ook niet periodieke giften zijn aftrekbaar en hebben dan wel een drempel (met evt. andere giften).
U vult dan het bedrag in en als begunstigde Parochie H. Drie-eenheid, Nieuwegein. Daarachter staat het zgn. RSI-nummer: 822748605.
Zie onderstaand voorbeeld.

BelastingdienstFiscus helpt mee

Als u een schenking wilt doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld voor onze parochie en/of geloofsgemeenschappen dan is het goed te weten, dat dit sinds 1 januari 2014 'fiscaal vriendelijk' mogelijk is. Doet u dit in de vorm van een periodieke gift dan kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra! Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1 en 10% van het verzamelinkomen. Periodieke giften hebben geen onder- en bovengrens. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost.
Een simpel rekenvoorbeeld:
Bij een gewone gift van € 120,- per jaar is de belasting teruggave nihil. Doet u het in de vorm van een periodieke schenking dan is dat aftrekbaar. Stel u schenkt dan € 200,- dan is dat netto (als voorbeeld bij belastingtarief van 40%) ook € 120,- De kerk onvangt dus meer terwijl het u niets extra’s kost.

ANBI status van onze parochie H. drie-eenheid

Als bestuur van de parochie H. Drie-eenheid krijgen wij regelmatig vragen over hoe wij de vitaliteit van onze parochie zien.

Drieslag
Het Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid gaat uit van drie speerpunten: Kerntaken, Innovatief pastoraat en Nabijheid. Onder Kerntaken verstaan wij de werkzaamheden van de priesters in onze parochie, bijvoorbeeld Eucharistievieringen en Sacramenten. Bij Innovatief Pastoraat denken wij onder andere aan de activiteiten van onze pastoraal werksters, bijvoorbeeld Jongerenwerk en Themabijeenkomsten. Nabijheid staat wat het Parochiebestuur betreft voor de Eigen kracht van onze acht geloofsgemeenschappen.

verslagAls u hier klikt, kunt u het verslag lezen van de werkzaamheden van het parochiebestuur H. Drie-eenheid over 2019.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top