Disclaimer voor de website van de parochie van de H. Drie-eenheid

disclaimerDe informatie op de internetpagina’s van de parochie van de H. Drie-eenheid is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De parochie behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Hoewel de samenstellers zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetpagina’s en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Als op deze pagina’s wordt verwezen (gelinkt) naar websites van anderen, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door ons wordt aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de internetpagina’s waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De samenstellers gaan bij afbeeldingen zorgvuldig te werk om de rechthebbende te achterhalen. Meent u aanspraak te kunnen maken op één van de beelden, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de eigenaar van de site.

Overname van informatie (tekst en/of afbeeldingen) is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Voor vragen over copyright en gebruik van informatie op deze site kunt u contact opnemen met de eigenaar.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top