Op 26 mei 2010 heeft de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus Kardinaal Eijk de parochie van de H. Drie-eenheid opgericht. Deze parochie is de voorzetting van het samenwerkingsverband van zes geloofsgemeenschappen binnen 'Drie Rivierenland' dat in 2006 is gestart.

drieeenheid achtergrondinfoDeze geloofsgemeenschappen vormen de bouwstenen van de parochie. Wij zien de parochie als een gemeenschap van gemeenschappen.

We hebben gekozen voor de Heilige Drie-eenheid als naam. We willen met die naamgeving tot uitdrukking brengen dat God zelf liefdevolle gemeenschap is en verbondenheid zoekt met mens en wereld.

Pastor Paul Brenninkmeijer, een van de assistent-priesters van de parochie, toont ons een icoon die hij schilderde naar de beroemde icoon van de Russische schilder Andrej Roebljov (ca. 1500). We zien de drie engelen te gast bij Abraham (Gen. 18), die verbondenheid, liefde en harmonie uitbeelden tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

En pastor Jozef Wissink, een andere assistent-priester zegt in een korte overweging als Gods liefde de wereld gewild heeft, wij de wereld ook mogen beamen en van dienst zijn.

De naam van de parochie geeft ook aan dat wij plekken en ruimte willen bieden om die verbondenheid met God te vieren, lerenderwijs te verdiepen en tastbaar te maken in het versterken van de verbondenheid tussen mensen dichtbij en verder weg.
 

De nieuwe parochies mogen als naam een heilige kiezen of een geloofsmysterie.
Voorbeelden van het laatste zijn: Verrijzenis van de Heer, H. Geest, Salvator of Drie-eenheid. Voor uw nieuwe parochie is de keuze gevallen op de laatste naam.

logo3ehHet logo van onze parochie is samengesteld uit de letters/cijfers 3 H E.

De binnenruimte van de letter H en de dwarsstreep van de 3HE vormen het kruis als het bindende element in onze geloofsgemeenschap.

De kleurstelling: het blauw en groen verwijst nog naar de voorganger van de parochie: het parochieverband 3Rivierenland.

(bron: Een parochie stelt zich voor - sept. 2010)
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top