Hans oldenhofNa zijn vertrek uit onze parochie is pastor Hans Oldenhof enkele jaren aan de slag geweest als diocesaan diaconaal werker tot aan zijn pensionering.
Per 6 maart jl. viel dat moment zoals bij velen middenin de coronatijd. En dus geen afscheid met toeters en bellen maar een vertrek met stille trom.
Wel liet Hans Oldenhof een afscheidscadeau achter: het essay ‘Geroepen en gedragen’ met reflecties over diaconie en spiritualiteit.

Dit essay heeft via het bisdom zijn weg gevonden naar belangstellenden in de parochies. Dit tot genoegen van Hans: “Geloof moet je doorgeven, daarom heb ik dat essay geschreven. We geloven samen en dan moeten we er ook samen over praten, ik vind het belangrijk dat dit gesprek gevoerd wordt.”
In het bisdom blad ‘Op Tocht’ nr 4 is een afscheidsinterview met hem verschenen. Dit artikel is te lezen via de website van het Aartsbisdom.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top