parochie logoHet parochiebestuur H. Drie-eenheid zoekt een nieuwe secretaris (m/v)
We gaan het Aartsbisdom vragen om onze huidige secretaris, Tonnie van Wiggen-Valkenburg, te benoemen tot vice-voorzitter van het parochiebestuur. Nu zoeken we een nieuwe secretaris. Het is een hele mooie vrijwilligersbaan met veel ruimte voor eigen inbreng. Zeker op dit moment. De parochie H. Drie-eenheid bestaat 10 jaar. En we vinden het tijd om de parochie te gaan vernieuwen.

We zoeken dan ook een secretaris die affiniteit heeft met organisatie ontwikkeling en die het een uitdaging vindt om kritisch te kijken naar hoe we de dingen nu doen en die wil werken aan verbeteringen. Ook willen we meer gaan communiceren vanuit het parochiebestuur richting de parochianen. Dus ook een vlotte pen vinden we belangrijk.

Het doel van de functie
De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en de interne en externe communicatie. Daarnaast vervult de secretaris van het parochiebestuur een belangrijke rol in nieuwe ontwikkelingen en projecten die door het parochiebestuur worden geïnitieerd. Op dit moment gaat het dan vooral om de realisatie van de nieuwe organisatie.

De plaats in de organisatie
De secretaris is lid van het parochiebestuur H. Drie-eenheid, in casu het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Regelmatig voorkomende contacten
De secretaris heeft regelmatig contact met het Aartsbisdom, de andere leden van het parochiebestuur, de leden van de pastoraal teams, de voorzitters en secretarissen van de deelparochies van de H. Drie-eenheid, en met vrijwilligers van de ontwikkelingen en projecten waarin namens het parochiebestuur wordt geparticipeerd.

Samenvatting van de werkzaamheden
  1. De secretaris van het parochiebestuur zorgt, gebruikmakend van de applicatie Bestuursdocumenten van de Parochie H. Drie-eenheid, voor de planning, de convocatie, de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen van het parochiebestuur.

  2. De secretaris van het parochiebestuur verzorgt de interne en externe communicatie. Soms gaat dit nog via formele papieren brieven, maar meestal via de moderne communicatiemiddelen die binnen de Parochie H. Drie-eenheid worden gebruikt (bijvoorbeeld e-mail en website).  

  3. De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de archivering van de documenten van het parochiebestuur, afhankelijk van de inhoud op papier en/of digitaal via de applicatie Bestuursdocumenten van de Parochie H. Drie-eenheid. 

  4. De secretaris van het parochiebestuur zorgt, gebruikmakend van de applicatie Parochiedatabase van de Parochie H. Drie-eenheid, voor de planning, de convocatie, de agenda en de verslaglegging van de vergaderingen van de parochieraad.

  5. De secretaris van het parochiebestuur zorgt voor de archivering van de documenten van de parochieraad, afhankelijk van de inhoud op papier en/of digitaal via de applicatie Parochiedatabase van de Parochie H. Drie-eenheid. 

  6. De secretaris van het parochiebestuur leidt en/of participeert in activiteiten en projecten die door het parochiebestuur worden geïnitieerd.

  7. De secretaris van het parochiebestuur organiseert jaarlijks het overleg secretarissen deelparochies.
 
Gevraagde competenties
Samenwerken, plannen en organiseren, besluitvaardigheid, creativiteit en mondelinge en schriftelijke communicatie.

Tijdsbeslag
Het tijdsbeslag is gemiddeld 8 uur per week.

Sollicitatie
Belangstellenden worden uitgenodigd een CV met motivatie te sturen aan de secretaris:


Nadere informatie
Wie eerst meer wil weten kan bellen naar de huidige secretaris, Tonnie van Wiggen-Valkenburg, via 06 31 38 53 90.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top