Er zijn binnen onze parochie heel wat koninklijke onderscheidingen verstrekt. Maar liefst aan zeven van onze vrijwilligers! Helaas konden de versierselen die daarbij horen niet opgespeld worden, maar er is vanuit het bestuur en de diverse geloofsgemeenschappen wel aandacht aan besteed.

Een onderscheiding voor Jan Vlaar

Lintje Jan VlaarHedenmiddag (24 april 2020 om 12.30 uur) heeft burgemeester mevrouw mr. P.J. van Hartskamp-de Jong van de gemeente Montfoort gebeld naar Jan Vlaar, vicevoorzitter van de parochie H. Drie-eenheid, met de mededeling dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om Jan te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen volgen op een later moment. Een taart met daarop de afbeelding van het lintje is door Pastoor Van der Vegt op Corona-afstand aangereikt.
Jan Vlaar is door de Koning met name onderscheiden voor zijn vele activiteiten voor het CDA, voor YOPPA en voor de Parochie H. Drie-eenheid.
Zijn vrijwillige inzet en betrokkenheid voor het CDA zijn al in 1977 gestart in Opmeer. Sinds zijn verhuizing in 1992 naar de gemeente Montfoort heeft de gemeenschap in Montfoort daarvan mogen profiteren, onder meer als bestuurslid, raadslid en van 2010-2018 als wethouder. Hoewel deze wethouders functie een parttimefunctie was, zette Jan zich fulltime in om alle werkzaamheden uit te voeren en samen met zijn medebestuurders de gemeente door een roerige tijd te loodsen.

Als initiator, oprichter, bestuurslid en penningmeester van de Stichting YOPPA heeft Jan zich gedurende 15 jaar ingezet voor de jeugd in Montfoort en Linschoten. Elk jaar werden zo’n 15 tot 20 programma’s georganiseerd voor de jeugd van 19 tot 15+. Doelstelling van YOPPA was een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren door hen te helpen bij het vinden van hun identiteit en een wegwijzer te zijn bij het verkennen van waarden, en een bijdrage te leveren aan de toekomst van de gemeenschap door een aanbod te doen aan de jongeren, waarmee de jeugd in beweging werd gezet om te durven kiezen voor maatschappelijke bewogenheid.

Thans is Jan Vlaar vicevoorzitter van het bestuur van de Parochie H. Drie-eenheid. Deze fusieparochie opgericht in 2010 bestaat uit de geloofsgemeenschappen H. Victor-Benschop, H. Bavo-Harmelen, H. Jacobus-Lopik Cabauw Polsbroek, Geboorte H. Johannes de Doper-Montfoort Linschoten, H. Barbara, Emmaus en H. Nicolaas-Nieuwegein, H. Nicolaas IJsselstein. Al vanaf het moment dat met de voorbereidingen van de fusie tot de Parochie H. Drie-eenheid werd gestart in 2008 was Jan Vlaar hierbij betrokken als lid van de Werkgroep Inventarisatie. Toen de parochie in 2010 daadwerkelijk werd opgericht trad Jan direct toe tot het parochiebestuur en wel met missionair ondernemerschap als verantwoordelijkheidsgebied. Een onderwerp dat in de vorm van vitaliteit als een rode draad door al zijn activiteiten binnen het parochiebestuur is blijven lopen. Ook personeelszaken behoorde vanaf de start tot zijn portefeuille als bestuurslid. In 2012 werd binnen het parochiebestuur de behoefte onderkend aan een vicevoorzitter. Dit om de pastoor, die formeel de voorzitter is van het parochiebestuur te ontlasten. Met ingang van 1 augustus 2012 is Jan Vlaar ook deze functie gaan vervullen. In de periode 1 januari 2014 tot 1 april 2017 heeft Jan ook nog het penningmeesterschap waargenomen en per 1 augustus 2015 is Jan toegetreden tot de beleggingscommissie. Ofschoon de tijdsbesteding geschat wordt op gemiddeld 20 uur per week, is Jan 24/7 aanspreekbaar wanneer er vanuit de parochie een beroep op hem wordt gedaan.

Jan kenmerkt zich door bestuurlijke kwaliteiten, een rustige uitstraling, het vermogen de dingen te zien zoals ze zijn, oplossingsgerichtheid, goede communicatieve vaardigheden, grote mensenkennis, het nemen van initiatieven en een bijzonder groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jan kenmerkt zich ook door persoonlijke kwaliteiten, de medemens serieus nemen, gedeelde verantwoordelijkheid, doortastend als het moet en aftastend en inventariserend als het nodig is. Jan is een verbindingspersoon die leiding durft te geven vanuit zijn eigen talenten en overtuiging. Dit maakt hem tot een vrijwilliger die achter de schermen en voor de schermen het verschil maakt.

Daarom zijn we als Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid ontzettend trots dat Jan Vlaar door Zijne Majesteit tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd.

Namens het Parochiebestuur,
Tonnie van Wiggen-Valkenburg

Een onderscheiding voor Ben van Blokland

lintje Ben 24 4 2020Vanmorgen om kwart over elf werd Ben van Blokland door onze burgemeester mevr. Van Hartskamp - de Jong, gebeld.
Zij had de heuglijke mededeling dat het onze Koning heeft behaagd om hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ben is al ruim 43 jaar actief bij onze geloofsgemeenschap in verschillende functies. Hij is lid geweest van het parochiebestuur, heeft deel uitgemaakt van de liturgiegroep, heeft een belangrijk invloed in de (digitale) ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap op velerlei gebied en verzorgt al jaren avondwakes en uitvaarten.
Voor Montfoort/Linschoten, maar ook daarbuiten vervult Ben daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. Het is een bijna een fulltime vrijwilligersbaan.
We zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Een onderscheiding voor Trudy van Jaarsveld

Trudy van JaarsveldHet heeft onze koning behaagd, met deze boodschap heeft burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong vrijdagmorgen 24 april 2020 telefonisch contact opgenomen met Trudy van Jaarsveld uit Linschoten. Jammer genoeg was dit niet mogelijk met een verrassende bijeenkomst met familie en vrienden in het Sint Josephgebouw, maar via telefonische contact. De burgemeester kon Trudy feliciteren met een mooie koninklijke onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau. Het opspelden van de versierselen zal later in familieverband plaatsvinden zodra de regels het toelaten.

Trudy vervult meerdere functies binnen onze geloofsgemeenschap en is een belangrijke factor in het reilen en zeilen van de gehele katholieke geloofsgemeenschap in Linschoten. Zij levert al meer dan veertig jaar een waardevolle bijdrage aan de liturgievieringen in ’t Kruispunt. Dit zowel op de voorgrond als lector bij de vieringen maar nog meer onzichtbaar in de voorbereidingen van deze vieringen en alle praktische zaken die voor deze liturgievieringen van belang zijn. Maar haar inzet is veel breder. Zij regelt onder meer de versiering in ’t Kruispunt en onderhoudt veel contacten met mensen in Linschoten. Als er iets geregeld moet worden zal er op Trudy zal nooit tevergeefs een beroep worden gedaan.
Het zal voor haar hopen wij een grote verrassing zijn. Het leven van Trudy is (samen is met haar man Gert) in deze weken een ware rollercoaster. De grote impact van de ziekte en recent overlijden van de jongste zus van Gert (coronaslachtoffer) en hun aankomend vijftigjarig huwelijksfeest dat vanwege de huidige omstandigheden (nog) niet gevierd kan worden. Hopelijk is deze onderscheiding een lichtpuntje in deze moeilijke tijd. Het is een terechte erkenning waar Trudy trots op mag zijn. Van harte gefeliciteerd. We hebben dit ook enigszins tastbaar gemaakt met een bloemetje aan huis namens onze geloofsgemeenschap.

Een onderscheiding voor Wim Beukers

lintje Wim 24 4 2020 klOm kwart over twaalf werd Wim Beukers gebeld door de burgemeester met het bericht dat ook hij door de Koning is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wim maakt al jaren deel uit van de kerkcommissie en beheert de portefeuille onderhoud. Wim heeft veel energie gestoken in de organisatie van het dagelijkse onderhoud, de herinrichting van ons kerkgebouw en recent de renovatie van de buitenkant. Van het resultaat genieten we dagelijks! Daarnaast is Wim actief als organisator van uitstapjes voor het Knooppunt en is hij secretaris van de activiteitencommissie van de club van gepensioneerden van de BAM bouwgroep. Ook Wim is een druk bezet vrijwilliger.
Van harte gefeliciteerd!
Door de corona crisis is de uitreiking van de versierselen die bij de onderscheiding horen verplaatst naar later dit jaar. Op welk moment dit gaat gebeuren is nog onbekend.

We feliciteren Trudy, Ben en Wim nu van harte met deze onderscheiding. Vanmorgen hebben de kerkcommissie en de pastoraatgroep de gedecoreerden, op gepaste afstand, met het overhandigen van taart en bloemen gefeliciteerd.

Als geloofsgemeenschap zijn we ongelooflijk trots op onze vrijwilligers in het algemeen, maar vandaag in het bijzonder op Ben van Blokland, Wim Beukers en Trudy van Jaarsveld.
Teksten: Ad Vendrig, Voorzitter kerkcommissie

Een onderscheiding voor Jan Hartings

Gezin Jan HartingsDe uitreiking van de welverdiende Koninklijke onderscheidingen worden uitgesteld naar een later (nog te bepalen) moment. De lintjes blijven dus nog even in het stadhuis.
Wel heeft burgemeester Van Domburg vanmorgen, vrijdag 24 april, o.a. Jan Hartings telefonisch verrast met de woorden dat het ‘Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd’ hem koninklijk te onderscheiden.
Hij heeft zich op een bijzondere manier en vooral al vele jaren ingezet voor de samenleving zowel lokaal als nationaal. De verdiensten liggen op maatschappelijk, cultureel, sport en kerkelijk terrein.

Aan de heer J.Th. (Jan) Hartings is een Koninklijke onderscheiding toegekend in de graad van: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan is 60 jaar lid van Harmonie Amicitia. Lid zijn van een muziekvereniging is voor de Jan meer dan muziek maken. Als trompettist speelt hij in het orkest. Maar ook is hij van jongst af aan een bevlogen vrijwilliger. In de loop van de decennia heeft hij een inzet als lid van de muziekcommissie, muziekbibliothecaris, secretaris in het bestuur, muzikaal leider van de Brulapen, initiatiefnemer van de Carnavalsmis en huisvader/handyman van/in het verenigingsgebouw van Amicitia.
Daarnaast heeft Jan ook nog een inzet bij de Heilige Drie-eenheid parochie, met name in de geloofsgemeenschap H. Nicolaas. In de basiliek is hij koster, acoliet en vrijwilliger voor allerlei voor handen zijnde klussen.
 

Een onderscheiding voor Jos van Hall

Jos van Hall Lintje bewJos van Hall uit Benschop ontplooide en ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: Penningmeester, koster, lector, voorganger bij avondwakes in de parochie van de Heilige Drie-eenheid - Geloofsgemeenschap St. Victor.
Hij is secretaris Vereniging IMRA Netwerk en penningmeester van het bestuur van de PCI en voorzitter van de  Beleggingscommissie van de Parochiële Caritasinstelling Heilige Drie-eenheid.
Hij kreeg hiervoor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

 


Een onderscheiding voor Nel Velis

Redactie BIJeen Nel VelisNel ontplooide en ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: Secretaris/bestuurslid Katholieke Volkspartij (KVP) afdeling Benschop. Bestuurstaken, huisbezoeken etc. voor de geloofsgemenschap van de St. Victorkerk in Benschop. Zij is tevens redacteur van het parochieblad BIJeen. Secretaris Provinciaal Bestuur De Zonnebloem provincie Utrecht.
Zij kreeg hiervoor de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top