Beste mensen,

Vandaag, 1 april 2020 vieren we dat Marion Korenromp 25 jaar pastoraal werkster is. slingers
Geen persoonlijk contact, geen handdruk, maar wel vanuit grote verbondenheid met elkaar in de parochie H. Drie-eenheid:
Van Harte Gefeliciteerd.

Dagelijkse vieringen Ariënsinstituut
Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. Klik hier voor de livestream. U kunt ook rechtstreeks via Facebook kijken (aanmelden/inloggen is niet nodig).


27 maart 2020: Update maatregelen corona: bisschoppen nemen verantwoordelijkheid serieus
Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. “We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus,” zeggen de bisschoppen. Dat betekent dat alle op 23 maart afgekondigde maatregelen gehandhaafd blijven en waar nodig worden aangescherpt, te weten: om te lezen klik hier

27 maart 2020: Brief over viering van de liturgie en corona
De Utrechtse Bisdomstaf heeft besloten om de eerder aangekondigde verplaatsing van de Chrismamis naar de kathedraal op de woensdagmorgen in de Goede Week toch geen doorgang te laten vinden. Dit heeft mgr. H. Woorts, bisschoppelijk vicaris voor liturgie, in een brief laten weten aan de pastorale krachten en parochies in het Aartsbisdom Utrecht. In deze brief staat ook een aantal andere zaken betreffende de vieringen van de liturgie vanwege het coronavirus. Klik hier om te lezen.

Met vriendelijke groet,
Pastoor G.M.J. van der Vegt, Jan Vlaar, Tonnie van Wiggen-Valkenburg
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top