coronavirusPastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) hebben 24 maart overleg op afstand gehad. Hierbij de volgende mededelingen en afspraken: 

Vieringen afgelast tot en met Pinksteren
Naar aanleiding van de mededelingen van de regering van maandag 23 maart 2020 heeft ons Aartsbisdom via de website aangegeven dat alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 me) zijn afgelast. Klik hier voor het bericht.   

Palmpasen en Pasen
De eerste zondag na 1 juni 2020, als we weer naar de kerk kunnen, zullen er Palmtakjes worden uitgereikt en zullen ook de Paaskaarsen worden gezegend.

Eerste Heilige Communie
De geplande Eerste Heilige Communievieringen gaan niet door. Deze worden verplaatst naar juni of juli 2020 (in ieder geval vóór de grote vakantie).

Doordeweekse vieringen
De vieringen in de Barbarakerk en in de Basiliek op woensdagochtend, aanvang 9.00 uur, worden tot 1 juni 2020 niet gehouden. In de Basiliek is op de zaterdagochtend ook geen aanbidding, geen viering en geen rozenkransgebed. Wel is er in de Basiliek op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur gelegenheid om te biechten.

Dagelijkse vieringen via KRO-NCRV
KRO-NCRV verzorgt dagelijks via een live stream (klik hier) een eucharistieviering in de ochtend (9.30 uur) en een dagsluiting in de avond (19.00 uur). 

Pastoraal Team is er voor jou
Wil je even rustig praten, je zorgen delen, wellicht samen bidden. Ook nu, juist nu, willen we er als Pastoraal Team voor je zijn. We worden al heel veel gebeld. Wil ook jij met één van ons praten, dan zijn we in ieder geval bereikbaar van 9.00-17.00 uur op de volgende dagen:

maandag en dinsdag               pastoraal werkster Hedwig Mensink 06 20 98 07 48
woensdag en vrijdag               pastoraal werkster Marion Korenromp 06 23 87 54 99
donderdag en vrijdag              pastor Nowara 06 28 47 86 36
zaterdag en zondag                pastoor Van der Vegt 06 24 16 30 35

Tonnie van Wiggen
Secretaris Parochiebestuur H. Drie-eenheid© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top