Corona – vasten – Pasen.


Beste parochianen in Jezus Christus,

Een persoonlijk woord tot ons allen:

Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het coronavirus. Op tv en radio wordt er over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.

We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin we ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden we dat soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats geven.
Natuurlijk moeten we de richtlijnen van de overheid serieus nemen. De overheid is er ten dienste van ons, ook dat vergeten we wel eens. Of beter gezegd dat vergeet de overheid wel eens.

Wij zien ook om ons heen dat bij mensen de angst soms toeslaat.

We voelen ons niet meer veilig. We kijken elkaar soms schuw aan met in ons hoofd de vraag: Heeft hij/zij het?

Dit zet onze gemeenschappen onder een spanning die niet nodig is. Er zijn mensen die hun hoop alleen stellen op wetenschappers en de medische wereld. Maar er zijn ook mensen die juist in deze tijd zich realiseren dat het vertrouwen in God op de proef wordt gesteld of dat ze zich juist nu gaan realiseren dat we juist vertrouwen moeten hebben in God en zijn Voorzienigheid. Onze voorvaders zijn vaak op de proef gesteld in hun vertrouwen op God. Zij die trouw bleven, kregen verhoren en God zag hoe zij Hem liefhadden.

Afb persoonlijk woord maart 2020Ook wij, gelovige mensen, moeten juist in deze vastentijd ons realiseren dat, wat er ook gebeurt, God ons nooit alleen laat. Hij staat naast ons in onze angst en/of onze pijn. Hij leeft met ons mee zoals Hij ook met ons meegeleden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. De eerste Christenen bleven bidden en samenkomen in het volste vertrouwen op de levende Heer en tegen alle onderdrukking en ellende in. De dood was om hen heen, maar had geen bezit van hen genomen, zodat zij sterk stonden in woord en daad. Zo heerst ook nu de angst voor de dood door Corona om ons heen. Laat deze angst ook niet door dringen in uw hart. Laat uw hart doordrongen blijven van de liefde van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik wens allen sterkte die de weg van het lijden moeten gaan van Jezus door toedoen van corona. Verlies niet het vertrouwen in Hem. Hij heeft ons een toekomst beloofd over de grens van de dood heen. Daarom heeft God altijd het laatste woord. Zijn liefde verlaat ons nimmer. Blijf hoop stellen in Hem, vertrouw op Hem.

Blijf bidden en er zijn voor een ander in nood. Heer bij U is leven, ja zelfs eeuwig leven. Tot Wie zouden wij anders gaan.

Uw pastoor van der Vegt.

Goed om te weten: dagelijkse viering
KRO-NCRV verzorgt dagelijks via een live stream een eucharistieviering in de ochtend (9.30 uur) en een dagsluiting in de avond (19.00 uur). Om te volgen: klik hier
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top