coronavirusPastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) hebben 24 maart overleg op afstand gehad. Hierbij de volgende mededelingen en afspraken: 

Vieringen afgelast tot en met Pinksteren
Naar aanleiding van de mededelingen van de regering van maandag 23 maart 2020 heeft ons Aartsbisdom via de website aangegeven dat alle publieke vieringen tot en met Pinksteren (31 me) zijn afgelast. Klik hier voor het bericht.   

Palmpasen en Pasen
De eerste zondag na 1 juni 2020, als we weer naar de kerk kunnen, zullen er Palmtakjes worden uitgereikt en zullen ook de Paaskaarsen worden gezegend.

Met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast.
Dit gebeurt met grote pijn in het hart.
Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).
Voor het hele artikel klikt u hier:

Corona – vasten – Pasen.


Beste parochianen in Jezus Christus,

Een persoonlijk woord tot ons allen:

Ons leven wordt op dit moment vooral bepaald door het coronavirus. Op tv en radio wordt er over gesproken. We leven er op het moment zelfs naar.

We moeten echter niet vergeten dat we op dit moment in de vasten zijn. Een tijd waarin we ons meer en meer richten op God in ons leven. Door de drukte van de dag zouden we dat soms kunnen vergeten. Juist in de vastentijd kunnen we corona een plaats geven.

Beste mensen,

Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) zijn hedenochtend (woensdag 18 maart) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, Annemiek Smulders, leden Pastoraal Team en leden AB.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2020 is nu hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen
logobijeenblpng 1453900692BIJeen is de naam van het parochieblad van de H. Drie-eenheid.
Voor 2020 gelden de volgende inleverdata van kopij: klik hier.

Op deze pagina kunt u de digitale versie lezen:

Jaargang 5, nr. 3 (  4 april t/m 15 mei 2020)
Jaargang 5, nr. 2 (15 februari t/m 3 april 2020)
Jaargang 5, nr. 1 (11 januari t/m 14 februari 2020)

Jaargang 4, nr. 8 (30 november 2019 t/m 10 januari 2020)
Jaargang 4, nr. 7 (19 oktober t/m 29 november 2019)
Jaargang 4, nr. 6 (31 augustus t/m 18 oktober 2019)
Jaargang 4, nr. 5 (13 juli t/m 30 augustus 2019)
Jaargang 4, nr. 4 (1 juni t/m 12 juli 2019)
Jaargang 4, nr. 3 (13 april t/m 31 mei 2019)
Jaargang 4, nr. 2 (2 maart t/m 12 april 2019)
Jaargang 4, nr. 1 (19 januari t/m 1 maart 2019)

Het Aarstbisdom geeft met enige regelmaat nieuwsbrieven uit. U kunt zich hier op abonneren, via deze link.

Bent u geinteresseerd in het diaconale werk van het bisdom dan is de website van de DKCI (Diaconele Kerkelijke Caritas Instelling) een goede bron van informatie.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top