Niewsbrief Par 2020Al geruime tijd horen we van abonnees dat de wekelijkse nieuwsbrief niet werd ontvangen. Soms werd de nieuwsbrief bezorgd in de spam-map, soms in de Postvak IN-map en soms helemaal niet.

Bij nader onderzoek blijkt dat het veelal ontvangers zijn met een aan KPN gerelateerd e-mailadres.
Dat zijn @hetnet.nl, @planet.nl, @kpnmail.nl, @kpnplanet.nl, @wxs.nl en @freeler.nl.
Het probleem is aangekaart bij KPN. Men heeft tot 2x toe beweerd dat het probleem inmiddels opgelost zou moeten zijn. Maar helaas, tot nu toe is gebleken dat die bewering niet klopt!
 
Er zijn binnen onze parochie heel wat koninklijke onderscheidingen verstrekt. Maar liefst aan zeven van onze vrijwilligers! Helaas konden de versierselen die daarbij horen niet opgespeld worden, maar er is vanuit het bestuur en de diverse geloofsgemeenschappen wel aandacht aan besteed.

Beste mensen,

Vandaag, 1 april 2020 vieren we dat Marion Korenromp 25 jaar pastoraal werkster is. slingers
Geen persoonlijk contact, geen handdruk, maar wel vanuit grote verbondenheid met elkaar in de parochie H. Drie-eenheid:
Van Harte Gefeliciteerd.

Dagelijkse vieringen Ariënsinstituut
Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut. Klik hier voor de livestream. U kunt ook rechtstreeks via Facebook kijken (aanmelden/inloggen is niet nodig).

Beste mensen,

Pastoor Van der Vegt, Jan Vlaar en ondergetekende (crisisteam) zijn hedenochtend (woensdag 18 maart) bij elkaar gekomen voor crisisberaad. Hieronder de afspraken.
Voor communicatie maken we gebruik van de mailgroep, tenzij anders vermeld. De mailgroep bestaat uit: voorzitters kerkcommissies en pastoraatgroepen, secretarissen kerkcommissies, secretariaten per geloofsgemeenschap, Annemiek Smulders, leden Pastoraal Team en leden AB.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

Het rooster met de uitgavedata en deadlines voor 2020 is nu hier beschikbaar.

Voor het aanleveren van kopij zijn wat regels vastgesteld die u hier kunt nalezen
logobijeenblpng 1453900692BIJeen is de naam van het parochieblad van de H. Drie-eenheid.
Voor 2020 gelden de volgende inleverdata van kopij: klik hier.

Op deze pagina kunt u de digitale versie lezen:

 


Jaargang 5, nr. 5
(  4 juli t/m 28 augustus 2020)
Jaargang 5, nr. 4
(16 mei t/m 3 juli 2020)
Jaargang 5, nr. 3 (  4 april t/m 15 mei 2020)
Jaargang 5, nr. 2 (15 februari t/m 3 april 2020)
Jaargang 5, nr. 1 (11 januari t/m 14 februari 2020)

Jaargang 4, nr. 8 (30 november 2019 t/m 10 januari 2020)
Jaargang 4, nr. 7 (19 oktober t/m 29 november 2019)
Jaargang 4, nr. 6 (31 augustus t/m 18 oktober 2019)
Jaargang 4, nr. 5 (13 juli t/m 30 augustus 2019)
Jaargang 4, nr. 4 (1 juni t/m 12 juli 2019)
Jaargang 4, nr. 3 (13 april t/m 31 mei 2019)
Jaargang 4, nr. 2 (2 maart t/m 12 april 2019)
Jaargang 4, nr. 1 (19 januari t/m 1 maart 2019)

Het Aarstbisdom geeft met enige regelmaat nieuwsbrieven uit. U kunt zich hier op abonneren, via deze link.

Bent u geinteresseerd in het diaconale werk van het bisdom dan is de website van de DKCI (Diaconele Kerkelijke Caritas Instelling) een goede bron van informatie.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top