eucharistieIn de liturgie worden wij innerlijk gevoed en gesterkt door het woord van God en door de tekens van Gods nabijheid, bijzonder het brood en de beker van de eucharistie.

In de liturgie zingen wij Gods lof, maar we uiten er ook onze menselijke verlangens, nood en verwachting.

In onze parochie zijn er niet alleen pastores en kerkmusici bezig met voorbereiding en uitvoering van de liturgie, maar ook veel vrijwilligers. Van koorzangers, kosters, misdienaars, acolieten, bloemversierders, lectoren tot leden van liturgische werkgroepen.
Onder sacramentele vieringen vallen eucharistievieringen, doopvieringen, vormselvieringen, huwelijksvieringen, priesterwijdingen en de ziekenzalving. Bij andersoortige vieringen valt te denken aan woord- en gebedsdiensten, vespervieringen, boetevieringen, avondwakes, uitvaarten, oecumenische vieringen.

Doelgroepvieringen kunnen een eucharistieviering zijn, maar ook een andersoortige viering. Deze vieringen zijn gericht op speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld gezinnen, jongeren en senioren.

In de parochie zijn de reguliere vieringen als volgt (voor detailinformatie klik hier):

plaats kerkgebouw dag aanvang bijzonderheden
Benschop H. Victor
Dorp 149
3405 BC Benschop
zondag 09.30 uur  
Cabauw H. Jacobus
Cabauwsekade 53
3411 ED Cabauw
zondag 09.30 uur  
Harmelen H. Bavo
Ambachtsheerelaan/hoek De Joncheerelaan
3481 GL Harmelen
zondag 10.00 uur  
IJsselstein H. Nicolaas Basiliek
Sint Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
zaterdag
zondag
17.00 uur
11.00 uur
wekelijkse eucharistieviering in eucharistisch centrum
Linschoten 't Kruispunt
Nieuwe Zandweg 16
3461 AH Linschoten
zaterdag 19.00 uur voorlopig 1x per 14 dagen
Lopik De Schouw
M.A.A. Schakelplein 6
3411 DJ Lopik
zaterdag 18.30 uur  
Montfoort Geboorte Johannes de Doper
Pastoor Spaanplein 2
3417 HV Montfoort
zondag 10.00 uur  
Nieuwegein H. Barbara
Koninginnenlaan 3
3433 CT Nieuwegein
zondag 09.30 uur  
  Emmaus
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
zondag 11.00 uur Eén keer per maand is er op zaterdag om 19.00 uur een viering. Meestal is dat de 2e zaterdag van de maand. Kijk verder op het liturgierooster van Nieuwegein.
De zang wordt afwisselend verzorgd door één van de koren uit onze 3 kerken. In het overzicht van alle kerkdiensten kunt u zien welk koor er zingt. 
  H. Nicolaas
Utrechtsestraatweg 8
3438 AK Nieuwegein
zondag 09.30 uur  
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top