Pastor Nowara 2Beste mensen,

Tot onze schrik is pastor Nowara opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Onderstaand treffen jullie een tekst aan die hij zelf heeft laten opstellen om aan jullie te laten sturen en te laten plaatsen op de websites van onze parochie H. Drie-eenheid.

Toen ik vanmiddag liet vragen of wij als parochiebestuur bloemen konden laten bezorgen. Liet hij het volgende weten:
‘De beste bloem is een misintentie aanvragen op voorspraak van Maria, pater Pio en de H. Charbel daar waar een H. Mis is.‘

Zou mooi zijn als in al de kerken van de H. Drie-eenheid zondag zo voor pastor Nowara wordt gebeden.

Update juli 2022 gezondheid pastor Zygfryd Nowara.
Na het herseninfarct van begin december 2021 verliep het herstel en het revalidatieproces van pastor Nowara voorspoedig. Helaas is hij getroffen door een tweede infarct (CVA). Dit brengt zoals u begrijpt een flinke terugval en ook nieuwe gevolgen met zich mee. Een tegenvaller. Hij vraagt om uw gebed en dankt voor de ontvangen bloemen, kaarten en felicitaties rondom zijn 30 jarig priesterjubileum in juni jl.

Hij wenst u allen een goede en rustige zomertijd toe.

Namens pastor Nowara hartelijke groeten.
Parochiebestuur van de H. Drie-eenheid.
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top