logo3ehBeste mensen,
Zoals pastoor Van der Vegt op 19 juni 2022 heeft aangegeven gaat zijn herstel nog wel enige tijd vergen. Als parochiebestuur hebben wij natuurlijk regelmatig contact met hem, maar dat gaat dan niet over parochiezaken. Daarover spreken we regelmatig met Mgr. Woorts van het Aartsbisdom.

Een punt is bijvoorbeeld aan welke termijn we moeten denken voor de planningen. Dit is natuurlijk niet te zeggen, maar dat het zeker wel tussen de drie en zes maanden gaat duren eer pastoor Van der Vegt weer beschikbaar zal zijn voor de parochie is toch wel onze gezamenlijke verwachting. Ook de gezondheid van pastor Nowara laat nog niet toe dat hij activiteiten gaat ontplooien binnen de H. Drie-eenheid. Oplossing waar we voor hebben gekozen is om bij de planning uit te gaan van 6 maanden (dus tot einde van dit jaar). Mochten onze priesters eerder al werkzaamheden kunnen hervatten, bijvoorbeeld het celebreren van eucharistievieringen, dan zullen dit vieringen zijn waar kardinaal Eijk, Mgr. Woorts of Mgr. Hoogenboom voor zijn ‘ingeroosterd’. De liturgieplanners van onze parochie, Tonny Koster en José de Vries, zullen het zeker niet gemakkelijk hebben om toch zoveel mogelijk eucharistievieringen in te plannen. Graag begrip hiervoor en respect voor de besluiten die zij (namens het parochiebestuur) hierin nemen.

Een ander onderwerp waar we over spreken is de benoeming van een formele waarnemer van pastoor Van der Vegt. Op verzoek van Mgr. Woorts neem ik, Tonnie, als vice-voorzitter van het parochiebestuur waar voor de pastoor in zijn rol als voorzitter van het parochiebestuur. Indien nodig kan ik, samen met Armand Höppener, onze secretaris, namens de parochie H. Drie-eenheid tekenen. Moeten er grote beslissingen genomen worden, dan stemmen wij af met Mgr. Woorts, zo is de afspraak.

Rest ons, samen met jullie te bidden voor een spoedig herstel van pastoor Van der Vegt en pastor Nowara.

Met vriendelijke groet,
Tonnie van Wiggen-Valkenburg
Vice-voorzitter parochiebestuur H. Drie-eenheid
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top