logosynodeOok in onze parochie willen we samen op weg gaan in deze synodale raadpleging. Het eerste aanbod dat we willen doen is een tweetal Zoomgesprekken. In die gesprekken delen we onze ervaringen met Samen als Kerk op weg gaan, we beluisteren onze vreugde en ons verdriet of gemis daarin, én we stellen ons in de aanwezigheid van de heilige Geest om te ontdekken welke weg we naar de toekomst kunnen bewandelen. Een (anoniem) verslag van deze twee gesprekken, wordt, samen met de verslagen van andere bijeenkomsten in de parochie, gebundeld en naar het bisdom op gestuurd. Zij bundelen alle input uit het bisdom en vatten dat zeer kort samen voor een verslag naar Rome. We hopen met onze gesprekken een bijdrage te leveren aan die grote synode van 2023, maar misschien is het nog wel belangrijker de hoop uit te spreken dat we elkaar zullen kunnen ontmoeten in onze grootste hoop en ons diepste (on)geloof en zullen herontdekken wat we hier te plaatse zullen kunnen doen om werkelijk samen kerk te zijn.

Vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen zijn deze eerste twee gesprekken online. Wees niet bang voor de techniek. Er is hulp om die te installeren. Ook online kun je prima (zelfs in kleine groepjes) met elkaar in gesprek.

De twee gesprekken horen samen. 

Data:  12 januari en 19 januari  van 19-20.30 uur.
Aanmelding via deze link

Kort voor deze data ontvangt u een link om op Zoom te komen.
Deze gesprekken worden begeleid door Marion Korenromp

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top