logosynodeVoor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending zo luidt het thema van de volgende bisschoppensynode (dit is een vergadering van bisschoppen over heel de wereld) in 2023. Paus Franciscus droomt immers van een ‘synodale Kerk’. Een Kerk die het evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’(dat is de letterlijke betekenis van het woord synode). En hij wil iedereen meenemen en horen in deze droom. Daarom is de eerste fase van deze synode op dit moment al gestart.  Elke gelovige, over de hele wereld, wordt opgeroepen om deze weg te bewandelen, te beginnen in het eigen bisdom.

De paus moedigt ons aan om elkaar te beluisteren zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken en om in dialoog te gaan met de Kerk en de samenleving. Dit ‘samen op weg gaan’ is dus niet alleen een binnenkerkelijke opdracht, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg leren gaan met andere gelovigen, niet-gelovigen, en zeker ook met mensen in de marge van Kerk en samenleving, mensen die uit de boot vallen. Laten we niet vergeten dat het doel van de synode, en dus ook van deze raadpleging, niet is om documenten op te stellen, maar om dromen te doen ontkiemen, profetieën en visioenen te wekken, hoop te doen opbloeien, vertrouwen te stimuleren, wonden te verbinden, relaties te weven, een dageraad van hoop te doen herleven, van elkaar te leren, en een positieve verbeelding te creëren die de geesten verlicht, harten verwarmt en handen sterkt. Paus Franciscus Wereldwijde synode “

Bron tekst: bisdom Hasselt


Voor meer info over de doelstelling en het verloop van deze synode, zie: Algemene Bisschoppensynode 2023 - Aartsbisdom

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top