Pastorale bemoediging: Verlangen.

Verlangen

Beste mensen in al onze geloofsgemeenschappen,

Een kerkelijk jaar is ten einde en een kerkelijk jaar begint weer: De advent komende zondag. Wat achter ons ligt en waar wij nog midden in zitten is samen te vatten met de volgende woorden:
onzekerheid
eenzaamheid
verwachting
teleurstelling
goede moed
doorzettingsvermogen.


Ieder woord drukt uit een werkelijkheid die niet ver van ons afstaat. Onzekerheid nu allerlei meningen over elkaar heen buitelen. Alle experts die iets anders zeggen dan anderen. Wie kan daar nog wijs uit worden? Eenzaamheid in een wereld vol communicatie, maar daadwerkelijk elkaar aanraken, knuffelen, een arm om de schouder is er niet bij, uit angst dat de veilige afstand te klein wordt. Verwachting die de grond wordt ingeboord door dan weer slappe en dan weer stringentere maatregelen.  Welk kant moet je uit? Teleurstellingen over alles wat niet kan, niet doorgaat, niet binnen handbereik ligt. Goede moed, want wij laten ons niet zomaar uit het veld slaan, maar……… het moet niet te lang duren. Doorzettingsvermogen, wat wij elkaar proberen voor te leven in ondernemerschap, aanpassen en creatief denken.

In deze tijd die de onze is steken wij zondag de eerst kaars aan. Het is het verlangen. Een oeroud christelijk principe dat onze zingtuigen prikkelt en alert maakt. Verlangen wat doet zien, horen, spreken, voelen, tasten, ruiken en lopen. Volgens Augustinus zijn we allemaal geschapen met een verlangen naar God. Hij heeft een gebed geschreven: ‘Heer, onrustig is ons hart, tot het rust vindt in U.’ Verlangen naar God is het enige verlangen dat echt honderd procent vervuld kan worden. Verlangen naar God moet je voeden, door steeds meer je te verbinden met Hem in gebed en stilte, maar ook door je op te trekken aan andere gelovigen en God ter sprake brengen in gemeenschappelijk gebed al dan niet via een appje, telefoontje, zoom sessie, een intentie die je maakt voor een ander.

Wij kunnen verlangen naar God. En God verlangt naar ons. Hij wil niets liever dan ons verlangen naar Hem vervullen. Hij toont ons Zijn liefde. Hij bewijst Zijn grote trouw. Hij vult ons hart met alles wat wij nodig hebben. Hij kent ons hart. Hij is de Hartenkenner. Hij weet wat we nodig hebben. Hij brengt onze onrust tot rust. En hij wacht alleen nog maar, totdat jij komt. Wat zeg ik………. ! Hij komt al in een klein kind in de kribbe: Gods Zoon, die geboren wordt en leeft voor ons. Daar verlang ik naar.

Een advent van verlangen wens ik U toe.

Uw pastoor van der Vegt

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top