Kerkbalans 2022 1Onderzoek naar betrokkenheid bij Actie Kerkbalans

Hoe leeft Actie Kerkbalans onder onze leden? Wat vinden kerkgangers van de Actie en waarom steunen ze wel of niet? Deze vragen komen aan bod in een grootschalig onderzoek dat Citisens in oktober en november 2021 uitvoert namens Actie Kerkbalans.
 
Actie Kerkbalans doet ieder jaar onderzoek naar de betrokkenheid van kerkgangers bij de kerk. De antwoorden geven u als deelnemende kerken en parochies inzicht in de waarde van de kerk voor uw kerkleden, maar ook in het geefgedrag. Waardevolle informatie bij de voorbereiding en uitvoering van uw Actie in 2022!
 
Naast vragen over de Actie Kerkbalans zelf, ligt de nadruk in de vragenlijst dit jaar vooral op de kerk van de toekomst. Hoe geven gemeenten en parochies de kerk van de toekomst vorm, ook met het oog op de veranderingen door corona? Wat hebben kerken en kerkgangers geleerd in coronatijd? En wat daarvan zouden zij wel of niet willen behouden voor de toekomst?
 
Als campagneteam zijn we erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. We verwachten dat dit waardevolle informatie oplevert over de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst. Natuurlijk zullen we de uitkomsten bij de start van Actie Kerkbalans in januari 2022 met u delen!

Alle kerkleden zijn uitgenodigd!

Alle kerkleden zijn van harte uitgenodigd mee te doen met dit onderzoek!
Dat kan heel makkelijk door het invullen van een online vragenlijst via www.gevenaandekerk.nl.

Kerkbalans 2022 2
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top