Afdrukken
VNB sluitBelangrijk besluit omtrent toekomst VNB (woensdag 25 november 2020).

De stichting VNB Nationale Bedevaarten heeft sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn.

Om het tij te keren moet worden voldaan aan een drietal voorwaarden: er moet een coronavaccin beschikbaar zijn, onze doelgroep (met name ouderen) moet zich laten inenten en moet vervolgens het daadwerkelijke voornemen hebben om weer op bedevaart te gaan naar plaatsen die weer toegankelijk zijn. Het is uitermate twijfelachtig of de komende maanden aan deze voorwaarden zal worden voldaan.

Reeds in april hebben wij maatregelen genomen om de nadelige effecten van de coronacrisis zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we aanmerkelijk op de vaste kosten kunnen bezuinigen en hebben we het personeelsbestand van Bureau VNB gereduceerd. Door deze bezuinigingen hebben we weliswaar tijd gewonnen maar er is vooralsnog geen concreet perspectief op herstel van de bedevaartmarkt. Bedevaarten gepland in 2021 zijn reeds afgezegd of op verzoek uitgesteld naar het jaar 2022. Meerdere groepen overwegen momenteel uitstel of afstel gezien de twijfel over de uitvoerbaarheid van bedevaarten in 2021. Daar heeft VNB alle begrip voor.

Op 5 november jl. heeft de Raad van Toezicht een besluit moeten nemen over de toekomst van VNB. Stichting VNB kiest noodgedwongen voor een gecontroleerde liquidatie. De pelgrims die dit jaar een coronavoucher hebben ontvangen, ontvangen voor Kerstmis 2020 een brief waarin de afhandeling van de vouchers wordt beschreven. Deze afhandeling zal plaatsvinden op basis van de van toepassing zijnde regelgeving.

Klik hier voor het volledige perscommuniqué.