Hoogenboom en Paus FransicusMigratie en meer vanuit Europees kerkelijk perspectief

Op dinsdag 11 februari zal monseigneur Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, een lezing houden. Onderwerp is de plaats, taken en betekenis van COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap. Deze commissie bestaat uit bisschoppen die de Bisschoppenconferenties van de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Ondersteund door verschillende commissies en werkgroepen en in nauwe samenwerking met andere organisaties houden zij zich bezig met allerlei vraagstukken die de Europese Unie aangaan, zoals de migratie- en vluchtelingen-problematiek.

Daarover heeft van 26-28 november 2019 nog een groot congres plaatsgevonden in Athene. Monseigneur Hoogenboom nam daaraan deel en zal hier ongetwijfeld op ingaan. Hij vertegenwoordigt de Nederlandse Bisschoppenconferentie en is, met zijn juridische achtergrond, ook voorzitter van de Legal Affairs Commission.

Paus Franciscus heeft in de afgelopen jaren in diverse toespraken, onder meer voor het Europees Parlement, onderstreept dat de Katholieke Kerk het vredesproject dat ten grondslag ligt aan de Europese Unie vanaf het begin heeft ondersteund en zal blijven ondersteunen.

De Katholieke Kerk blijft actief en oprecht betrokken bij het gezamenlijk doordenken van de toekomst van de Europese Unie en daar levert COMECE, geïnspireerd door de beginselen van de katholieke sociale leer, dagelijks bij de Europese instellingen in Brussel een bijdrage aan. Monseigneur Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de inzet van deze commissie wezenlijk bijdraagt aan vrede en gerechtigheid in Europa.

De bijeenkomst is op dinsdagavonf 11 februari, 19.30-21.30 uur, Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein De toegang is gratis.
Graag opgeven voor 11 januari opgeven bij Armand Höppener.
 
NB Op de foto: Ontmoeting van Mgr. Hoogenboom met paus Franciscus op 28 oktober 2017
tijdens het congres (Re)thinking Europe te Rome, georganiseerd door de Heilige Stoel in samenwerking met COMECE.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top