EuthanasieDe campagne van D66 is al losgebarsten, voordat onderzoeksresultaten over de omvang en omstandigheden van de groep mensen met een doodswens -in het kader van de voltooid leven discussie- bekend zijn. Vorig jaar zomer startte de regering met een onderzoek naar deze doelgroep zoals was afgesproken in het regeerakkoord van de kabinetsformatie in 2017. Lobbygroepen die het wetsvoorstel van Dijkstra steunen vragen aan de Nederlandse staat om hulp bij zelfdoding te faciliteren van gezonde 75 plussers die hun leven voltooid achten. Terwijl de Nederlandse staat juist het leven van haar kwetsbare burgers dient te beschermen. Onze staat is daarbij gebonden aan diverse regels en mensenrechtenverdragen die gebaseerd zijn op het beginsel van menselijke waardigheid.

Volgens het D66-wetsvoorstel is geen betrokkenheid van een arts nodig, evenmin is een medisch lijden vereist. Wel wordt er een nieuwe beroepsgroep opgeleid tot de zogenaamde levenseindebegeleider. Deze moet de moeilijke taak verrichten om in minstens twee gesprekken te onderzoeken of de doodswens van de verzoeker ‘weloverwogen, duurzaam en vrijwillig’ is. Heeft hij de indruk gekregen dat het om een authentieke doodswens gaat, dan consulteert hij een andere onafhankelijke levenseindebegeleider. De levensbegeleider krijgt de bevoegdheid om het dodelijke middel voor te schrijven, waarop de apotheek het middel mag verschaffen aan de levenseindebegeleider. En in zijn aanwezigheid mag de verzoeker het zelfdodingsmiddel innemen.

Om dit plan te van D66 te kunnen realiseren, moeten een aantal wetten worden aangepast, waaronder het Wetboek van Strafrecht. Hulp bij zelfdoding is in Nederland namelijk strafbaar.

Klik hier voor het volledige artikel.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top