ChrismamisOnze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden. Hopelijk zal er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen worden. Dit jaar zal er een gelegenheidskoor van jongeren afkomstig uit diverse plaatsen van ons bisdom zingen.

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, vormsel en de priesterwijding.

Voorafgaand aan de Chrismamis kunnen de gelovigen het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Van 18.00 uur – 18.45 uur zullen twee priesters daarvoor beschikbaar zijn: pater Ignatius Maria Ringhofer C.S.J. en pastor Koos Smits. Beiden zullen daartoe aanwezig zijn tussen het hoogaltaar en het priesterkoor van de Onze Lieve Vrouwekerk.

De uitnodigingdbrief van onze kardinaal kunt u hier lezen.

Datum: woensdag in de Goede Week: 17 april 2019
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
Aanvang: 19.00 uur
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top