logo3ehOp donderdag 20 september waren de nieuw benoemde bestuursleden uit de jaren 2015-2016 en 2017 van de parochiebesturen uit het Aartsbisdom uitgenodigd om in Utrecht 'ten paleize', zoals zo mooi in de uitnodiging stond, kennis te maken met de Bisdomstaf. Namens onze Heilige Drie-eenheid Parochie, waren Tonnie van Wiggen en ondergetekende aanwezig en alle gasten uit het hele land afkomstig, werden allerhartelijkst ontvangen door Hulpbisschop Hoogenboom en Hulpbisschop Woorts en de gehele Bisdomstaf. Nadat uitgebreid werd ingegaan op de wijze waarop het Bisdom werkt, werd er ook uitvoerig en op indrukwekkende wijze stilgestaan bij de problemen die onze Kerk teisteren en werd daar open en zonder voorbehoud over gesproken. Daarna kregen we onder leiding van de beide Hulpbisschoppen een rondleiding door het prachtige Bisschoppelijk Paleis, dat een bijzondere geschiedenis kent, want het was voorheen de hoofdzetel van de Nederlandse Spoorwegen. Momenteel wordt het pand gerenoveerd en aangepast aan de moderne eisen. Veel aandacht was er voor de prachtige Kapel die ook gerestaureerd werd.

Na afloop van de rondleiding was er in de ontvangstzaal een gezellig samenzijn met soep, broodjes en natuurlijk een goed glas wijn, waarbij er wel enige hilariteit was over het feit dat de rode wijn van het merk Casillero del Diablo was, maar daar smaakte hij niet minder om. Het was een zeer boeiende en leerzame middag. Dank voor de uitnodiging.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top