Pastor Z. Nowara
Per 1 november 2018 heeft het aartsbisdom Utrecht pastor Z. Nowara benoemd in onze parochie H. Drie-eenheid. Wij heten hem van harte welkom. Pastor Nowara spreekt zeer goed Nederlands en is al vanaf 1997 bekend met de Nederlandse gewoonten.

Hij zal gaan wonen in de pastorie van Benschop, op de bovenetage. Zijn werkzaamheden zullen naast het vieren van de eucharistie, het bedienen van de sacramenten doop, ziekenzalving en huwelijk, ook het verzorgen van begrafenissen en tevens het gewone pastorale werk zijn. Hij zal deel uit maken van het pastorale team.

Op zaterdag 3 november om 19.00 uur zal in de St. Nicolaas Basiliek te IJsselstein de presentatieviering van pastor Nowara zijn, waarvoor wij u graag uitnodigen om met ons mee te vieren. Na de vesperviering kunt u onder het genot van een drankje persoonlijk kennis met hem maken.
Welkom!
Namens parochiebestuur en team,
G.M.J. van der Vegt, pastoor
Mevr. Drs. A.T.M. van Wiggen- Valkenburg MSc.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top