Adventsactie 2022'leder kind een goede start'
"7 op de 27 kinderen sterft vóór het vijfde levensjaar". We vragen via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven. Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op kinderen in arme landen. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans.

Steun aan vier projecten
Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
  • Projecten
    • opvang van straatkinderen in DR Congo
    • vroege ontwikkeling helpt in de strijd tegen armoede in El Salvador
    • verminderen van onnodige sterfgevallen in Sierra Leone
    • Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalie
Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, en via de collectes in de Advent (27 november - 24 december).

Hartelijkdank,
namens de M.O.V. groepen,
Agnes Vos
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top