1000 StemmenOp 1 november 2018 wordt Huub Oosterhuis 85 jaar. De tekstdichter van meer dan zevenhonderd kerkliederen is de belangrijkste liturgievernieuwer van ons taalgebied. Hij is de inspirator van de Ekklesia Amsterdam en van daaruit van talrijke andere liturgische gemeenschappen in Nederland, Vlaanderen en Duitsland.

Op zondag 21 oktober organiseert '1000 Stemmen' een groots jubileumconcert waarvoor de koren van alle ecclesiae en gemeenschappen uit Nederland en Vlaanderen worden uitgenodigd.Datum: Zondag 21 oktober 2018
Tijd: 14.30 - 17.15
Locatie: het Muziekgebouw in Eindhoven
Entree: € 27,50
Voor meer infomatie: Klik hier

Aartsbisschop Romero heilig verklaard


Oscar Romero 300x300Op zondag 14 oktober zal paus Franciscus in Rome niet alleen zijn voorganger Paulus VI heilig verklaren, maar ook de in 1980 in El Salvador achter een altaar doodgeschoten aartsbisschop Oscar Romero. In die tijd kwam de arme Indiaanse boerenbevolking in dit Midden-Amerikaanse land steeds meer op voor zijn rechten. Sommige priesters die hen ondersteunden werden doodgeschoten. Romero ontwikkelde zich steeds meer tot een bisschop die het voor de armen opnam en hun uitbuiting en onderdrukking veroordeelde. Begin 1980 ontving hij daarvoor een eredoctoraat in Leuven. De aanslag op hem kort daarna door een rechts doodseskader markeerde het begin van de Salvadoraanse burgeroorlog, waarbij tot 1992 zo’n 75.000 mensen om het leven kwamen. Romero werd in 2015 zalig verklaard.

Zijn persoon, zijn opstelling en zijn gewelddadige dood maakten ook in ons land indruk. Zo is er in Hoorn een middelbare Romeroschool; in Almere staat een borstbeeld van Romero en in Utrecht een is er in Tuindorp een Romerostraat. Op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur zal er t.g.v. de heiligverklaring van deze martelaar een bijzondere eucharistieviering zijn, voor mensen uit heel Nederland, in de Dominicuskerk aan de Händelstraat in de wijk Oog in Al in Utrecht. Voorganger is Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia en priester van ons bisdom. De voertaal is Nederlands en Spaans. Er zingt een Spaanstalig koor van migranten uit Rotterdam met ook leden uit El Salvador. Na de viering volgt na een korte pauze een interessante lezing (in het Nederlands) over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero door de uit Panama afkomstige en in Nijmegen werkzame missioloog Jorge Castillo Guerra. Na afloop is er een informele ontmoeting. Iedereen is welkom. Parkeren gratis rond de kerk, in de parkeergarage van AH tegenover de kerk en bij het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, Joseph Haydnlaan 2A. Het is 25 minuten lopen vanaf het centraal station. Bus: lijn 5 richting ‘Cartesiuslaan via Oog in Al’, halte Beethovenlaan.

Hans Oldenhof uit Nieuwegein, initiatiefnemer van deze viering
logo kerk in noodKom naar 'Ontmoet de Wereldkerk', een dag vol boeiende sprekers die hun katholieke geloof op bijzondere plaatsen uitdragen.

Zo komt Thomas Luke Msusa, een aartsbisschop uit Malawi, zijn levensverhaal vertellen. Hij verliet als Moslimkind na het sterven van zijn moeder zijn huis en wilde - ondanks veel tegenwerking van zijn vader – gedoopt worden. Ruim twintig jaar later doopte hij als bisschop zelf zijn vader, een imam.

Overweging bij Deuteronomium 4, 1-8 en Marcus 7, 1-23 over wetten en regels

VervloektHet lijkt wel een donderpreek van een dominee, dat slot van het evangelie, dat we zojuist hoorden. Uit het binnenste, uit het hart van de mensen komt allerlei slechtheid voort. Zware dominees houden hun gehoor nogal eens voor dat wij mensen grote zondaars zijn, geneigd tot allerlei vormen van kwaad. In het evangelie van vandaag is gelukkig geen toornige dominee aan het woord, maar Jezus zelf. En bij Jezus weten we: hij heeft de zondaars lief. Bij hem is meer vreugde over één zondaar die zich bekeerd dan over 99 rechtvaardigen. En hij heeft gezegd dat hij is gekomen, niet om te oordelen, maar om te redden. Jezus is niet naïef. Hij bekijkt de wereld niet door een roze bril, en ik denk dat we dat geen van allen willen. Allemaal vinden we dat kinderen goed opgevoed moeten worden. Want het goede komt niet vanzelf naar boven. Regels, wetten, afspraken vinden we belangrijk om het leven in goede banen te leiden; anders wordt het een rotzooitje. Handhaving en toezicht zijn noodzakelijk. Want wij mensen doen niet automatisch het goede. Jezus noemt een rijtje minder goede eigenschappen, die hij bij mensen aantreft. Ook in de katholieke traditie worden wij mensen zondaars genoemd. Een heilige wordt je niet zomaar. In onze traditie wordt gesproken over de zeven hoofdzonden. Hebt u een idee welke dat zijn?

Pastor Z. Nowara
Per 1 november 2018 heeft het aartsbisdom Utrecht pastor Z. Nowara benoemd in onze parochie H. Drie-eenheid. Wij heten hem van harte welkom. Pastor Nowara spreekt zeer goed Nederlands en is al vanaf 1997 bekend met de Nederlandse gewoonten.

Hij zal gaan wonen in de pastorie van Benschop, op de bovenetage. Zijn werkzaamheden zullen naast het vieren van de eucharistie, het bedienen van de sacramenten doop, ziekenzalving en huwelijk, ook het verzorgen van begrafenissen en tevens het gewone pastorale werk zijn. Hij zal deel uit maken van het pastorale team.

Op zaterdag 3 november om 19.00 uur zal in de St. Nicolaas Basiliek te IJsselstein de presentatieviering van pastor Nowara zijn, waarvoor wij u graag uitnodigen om met ons mee te vieren. Na de vesperviering kunt u onder het genot van een drankje persoonlijk kennis met hem maken.
Welkom!
Namens parochiebestuur en team,
G.M.J. van der Vegt, pastoor
Mevr. Drs. A.T.M. van Wiggen- Valkenburg MSc.
Adventskalender 2018De uitgever van ons parochieblad 'BIJeen' heeft weer een Adventskalender gemaakt, die we zelf kunnen aanpassen voor onze parochie.
Deze is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Wilt u hem inzien? dat kan, klik dan hier.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal te bestellen exemplaren, maar nooit meer dan € 7,50.
Als u interesse heeft kunt u dat laten weten aan de hoofdredacteur van 'BIJeen' vóór 4 november. Dit in verband met de verwerkingstijd.
FotoEen samenwerking van Koor Cantilene in Houten, Tom Löwenthal en de NSGV, heeft ertoe geleid dat er een nieuwe Nederlandstalige Mis is geschreven voor kerkkoren, met daarin diverse gewenste gezangen!

Deze mis zal op de lieddag op 6 oktober 2018 voor het eerst gepresenteerd worden. Wilt u deel uitmaken van deze unieke gelegenheid om onder de bezielende leiding van Tom deze mis en andere liederen in te studeren schrijft u zich dan in voor onze lieddag.

De deelnamekosten aan deze lieddag bedragen € 17,50 in de voorinschrijving en € 20,00 aan de deur. Dit is inclusief partituren en 2 consumptiebonnen. Eenieder dient zelf zijn of haar lunchpakket mee te nemen. Bij binnenkomst kunt u betalen en de partituren in ontvangst nemen

Plaats: R.K. Kerk O.L.V. Ten Hemelopneming aan de Loerikseweg 12 te Houten.
De koffie/thee staat klaar om 11.00 uur.
Start: 11.30 uur. Einde: 17.00 uur. 17.30 uur zal de mis uitgevoerd worden in een viering.

U kunt zich voor deze lieddag aanmelden: vol=vol
Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (naam & stemgroep)
Klik hier voor de flyer

Euthanasie, een heikel thema

EuthanasieHans Oldenhof schreef namens het pastoraal team een drietal artikelen over euthanasie die eerder al in BIJeen verschenen. (Jaargang 3, in de nr.'s 4, 5 en 6).
Er wordt een gespreksavond over dit thema georganiseerd op dinsdagavond 9 oktober 2018 om 20.15 uur in de Emmauskerk in Nieuwegein.
Medewerking verleent Erik Asbreuk, huisarts. Praat u mee?

Aflevering1:
Als parochie krijgen we steeds meer te maken met verzoeken om een uitvaart na euthanasie. Dit roept bij ons als pastoraal team vragen op.
1. Hoe komt het dat steeds meer katholieken euthanasie als iets ‘normaals’ zijn gaan zien?
2. Hoe is de leer van de kerk en hoe kunnen we die uitdragen zodat het mensen aan het denken zet?
3. In welke gevallen is een kerkelijke uitvaart na euthanasie verantwoord? Wij denken een manier gevonden te hebben om hier goed mee om te gaan en willen in een drietal artikelen hiervan verslag doen. In dit eerste artikel gaat het over de heersende (liberale) tijdgeest.

Hans oldenhof

Beste medeparochianen,

Op 1 november 2018 zal onze pastoraal werker Hans Oldenhof afscheid nemen van onze Drie-eenheid parochie. Sinds 1999 is Hans Oldenhof als diaconaal opbouwwerker bij ons werkzaam. Eerst binnen het verband Drie-rivieren land en sinds 2010 in onze parochie H. Drie-eenheid. Hans is door het Aartsbisdom Utrecht gevraagd om een nieuwe benoeming te aanvaarden.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert weer een diocesane misdienaarsdag. Jongerenmisdienaars misdienetteAlle misdienaars en acolieten van het Aartsbisdom zijn van harte uitgenodigd om naar Utrecht te komen met hun begeleiders.

Romereis 2018In september is er weer een reis met een groep projectzangers naar Rome. Tweemaal hebben wij o.l.v. Sonja Roskamp zo’n reis al muzikaal mogen leiden, en het werden onvergetelijke momenten. Nu hopen wij wederom met een koor te kunnen afreizen. Naast het zingen in Rome, zal je ook een mooie indruk krijgen van de eeuwige stad.

Eenieder die koorervaring heeft, kan zich aanmelden om met dit projectkoor in de mooiste kerken van Rome te gaan zingen, b.v. de zang verzorgen tijdens een Eucharistieviering in de Sint Pieter, Sint Paulus buiten de muren, Maria Maggiore. En niet te vergeten onze eigen Nederlandse kerk, de Friezenkerk.

Het programma is nog onder voorbehoud, maar je zal naast het zingen ook de fantastische eeuwige stad leren kennen. Pastoor Martin Los neemt je mee langs de oorsprong van ons Christelijke geloof. En wat is er mooier om dat ook zingend met elkaar te beleven?

Er is nu nog plaats voor een aantal zangers en zangeressen in het projectkoor.
In verband met het uitzoeken van muziek voor het projectkoor, is inschrijving voor half juni gewenst!
Begin september is er namelijk al een studiedag in Utrecht, en de muziek wordt ter voorbereiding/thuisstudie in augustus al aan de deelnemers opgestuurd.

In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.

Jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2018          --- Disclaimer ---       --- Privacy verklaring --- ↑ Top