WvL afbBinnenkort gaat de cursus Weg van Leven van start in IJsselstein.
In deze "cursus" (eigenlijk niet zo'n goed woord) gaat het niet om kennisoverdracht, maar om het verkennen van je eigen geestelijke weg.

Weg van Leven is niet een cursus "over" spiritualiteit, maar een verkenning van en oefening in spiritualiteit. Het gaat om persoonlijke geloofsverdieping en gezamenijk geloofsgesprek, waarbij het onderwerp de eigen innerlijke weg van de deelnemers is.
Misschien klinkt dat zweverig, maar iedereen weet dat je in het concrete leven van alledag geestelijk de weg kunt kwijtraken. Het mooie is dat we elkaar kunnen helpen om die weg weer te vinden.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten (plus een startbijeenkomst) rondom 7 thema's: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid. 
De bijeenkomsten zijn gepland in de cyclus van Pasen: vanaf het begin van de 40 dagentijd tot en met Pinksteren.

Startbijeenkomst

Wie meer wil weten over deze cursus is van harte welkom op de startbijeenkomst op 9 februari, om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 te IJsselstein.
Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met het project, er iets van te proeven en te beslissen of je mee wilt doen. Bezoek aan deze startbijeenkomst schept geen verplichtingen.
Wel graag van te voren aanmelden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens bijeenkomsten

Locatie: Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, IJsselstein
Wanneer: donderdag 9 februari (startbijeenkomst), 23 februari, 9 maart, 23 maart, 13 apri, woensdag 26 april, maandag 8 mei en donderdag 25 mei
Tijd: 20.00-22.00 uur
Contact: Ds. Bert de Wit (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 030-761 60 62).
Stille omgang 1STILLE OMGANG 2023

Loopt u dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam.
In de nacht van 18 op 19 maart wordt de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat tot het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam.

Emeritus Paus Benedictus“Houd stand in het geloof! Laat je niet in de war brengen!” en “Jezus Christus is waarlijk de Weg, de Waarheid en het Leven – en de Kerk, in al haar gebreken, is waarlijk Zijn Lichaam.” De laatste woorden uit het geestelijk testament van emeritus paus Benedictus XVI.

In mijn jeugdjaren veranderde de kerk in rap tempo. Eigenlijk al eerder gesignaleerd in het schrijven : “Onrust in de zielzorg” van Mgr Ramselaar in 1948.  Ook al gesignaleerd in 1953 bij ‘honderd jaar kromstaf’ waar de stem van kardinaal  Jan de Jong over het malieveld schalde en aan alle aanwezigen zei: “blijft één” Het liep anders. Eind jaren 60 werd ons kerkgebouw thuis aan gepast aan de tijdsgeest. Hoogaltaar eruit, beelden eruit, communiebank eruit, alles op de puinbak waar ik op maandagochtend langs fietste, op weg naar school. De week later keken wij tegen een tafel aan, zagen wij de koorzangers recht in de ogen, waren de muren wit gekalkt en was alles anders. Het was anders……. Ja zeker!

In deze weken wensen we elkaar het allerbeste.
Dat gebeurt vaak in mooie, grote woorden.
Je krijgt liefde en gezondheid toegewenst.
En vrede en geluk.

Wat als het ook een stuk persoonlijker kan?
En wat al jij daar zelf de sleutel voor in handen hebt?
Een jaarwoord is een grote wens, samengevat in één woord.
Dat woord gaat een jaar lang met je mee.
Het is je kompas.

Zou je er eentje willen kiezen?
Open dan dit bestand en volg de 5 stappen.
Aan het eind daarvan vind je een mogelijk vervolg!
Ik hoop je het komende jaar in dit project te ontmoeten.

Marion Korenromp.
De jongste groep kwam samen rond het thema: Een dip is niet hip. Een avond om samen te verkennen wanneer een dip een dip is en wanneer erger. Maar ook dat een dip of een depressie van alle tijden is. We bespraken psalm 22 en gaven tips en tops aan de psalmist.

De 18+ groep en de Gevorderden groep gingen naar de beeldentuin in Hoofddorp voor een rondleiding.
In de tuin zijn Bijbelse beelden te zien. De gids vertelde de Bijbelverhalen en de achtergrond van het kunstwerk.

2022 1. Bezoek bijbelse tuin Hoofddorp 2022
2022 2. Bezoek bijbelse tuin Hoofddorp 2022
2022 3. Bezoek bijbelse tuin Hoofddorp 2022
2022 4. Bezoek bijbelse tuin Hoofddorp 2022
Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de Wereld Jongeren Dagen.

Ga naar de pagina over Jongeren voor meer informatie.
voorbladDe nieuwe editie van ons parochieblad BIJeen is uit.

Download hier de laatste editie

Editie: jaargang 8, nummer 1
Periode: 21 januari - 10 maart 2023
Onderwerp: Carnaval
Bekijk hier het overzicht van redactieleden, publicatieschema en linken naar alle gepubliceerde nummers van BIJeen.

heiligen Licht 1Het licht naar binnen brengen (emailproject)

De zomer is voorbij. Er komt een einde aan de tijd met volop licht, overvloed in de natuur, en veel, heel veel buiten-zijn. We oogsten nog wat dankzij het licht heeft kunnen groeien. Dan gaan we weer naar binnen. We sluiten letterlijk onze deuren en ramen om het donker en de kou buiten te houden. Na twee corona-winters zijn we misschien nog meer beducht voor die lange, donkere tijd. Maar we hebben een opdracht. Onze opdracht is het licht mee te nemen naar binnen, het daar te bewaren, totdat we het in de lente weer mee naar buiten kunnen nemen.

logo3ehBeste mensen,
Zoals pastoor Van der Vegt op 19 juni 2022 heeft aangegeven gaat zijn herstel nog wel enige tijd vergen. Als parochiebestuur hebben wij natuurlijk regelmatig contact met hem, maar dat gaat dan niet over parochiezaken. Daarover spreken we regelmatig met Mgr. Woorts van het Aartsbisdom.

Logo bisdombedevaart LourdesHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

logo3ehZie bijgaand een brief over opleiding en toerusting van de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen. 

Klik hier om de brief te lezen.
Scriptio2023
Soms zoek je méér in het leven. Meer inhoud. Meer houvast voor woelige tijden.
Al waren het maar een paar woorden die je hart konden raken. Woorden die tegen een stootje kunnen. En geen clichés. Bah!

Wij komen maandelijks samen en lezen een paar van die woorden.  
Ze komen uit de bijbel.

Synode_copy_copy_copy.pngEen goed gesprek!
Soms vertel je iets terwijl de luisteraar met zijn gedachten ergens anders is. Soms zeg je iets enkel om de tijd te vullen. Soms ben je in gesprek om iets te betwisten.
Hoe zou een gesprek zijn waarin je vrijuit mag spreken over je ervaring en waarin je daarna uitgenodigd wordt de heilige Geest te ontdekken die zich door alle verhalen beweegt?

AartsbisdomHet Aartsbisdom Utrecht heeft een brief verstuurd in verband met de publieke vieringen in de coronatijd.

Om de brief te lezen: klik hier. 

H.SacramentNachtelijke Aanbidding 

in het Klooster Cenakel te Utrecht 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd? 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd?
Ja! Natuurlijk is een goede nachtrust belangrijk voor een goede balans, een gezonde levensstijl en om overdag goed te functioneren. Maar laten we vooral niet vergeten dat een goede nachtrust een middel daartoe is en dus geen doel op zich. Juist een te grote gehechtheid aan een goede nachtrust kan tussen onszelf en de Heer in komen te staan. Zelfs letterlijk want Hij nodigt ons uit om ook in de nacht Hem te aanbidden. De nachtelijke aanbidding is juist een heel mooie versterving / offer. 

AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2023          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top