RozenkransIn 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegenheid van de herdenking van de 100 ste sterfdag van de heilige herdertjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de parochie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘rozenkrans voor de vrede’ mee te bidden.

Deze rozenkrans wordt gebeden op 4 april 2019 en 20 februari 2020 tussen 20.00 en 21.00 uur (Portugese tijd) in de parochie van Fatima waar de herders werden gedoopt. Het Aartsbisdom Utrecht vraagt de parochies om waar mogelijk mee te doen met dit gebed. Gelovigen kunnen zich natuurlijk ook thuis aansluiten bij dit gebed. Het wordt live uitgezonden voor de hele wereld, via sociale media en op internet via Angelus TV.

Klik hier voor meer informatie.
ChrismamisOnze aartsbisschop, kardinaal Eijk, nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse Chrismamis te Apeldoorn die dit jaar op woensdag 17 april gevierd zal worden. Hopelijk zal er vanuit uw parochies(s) een mooie delegatie aanwezig zijn, waaronder ook weer nieuwe en jonge mensen die door u meegenomen zullen worden. Dit jaar zal er een gelegenheidskoor van jongeren afkomstig uit diverse plaatsen van ons bisdom zingen.

Hongerdoek 2011Tijdens de vastentijd zijn moderne ‘hongerdoeken’ te zien in de Domkerk te Utrecht. De opvallend kleurrijke doeken zijn gemaakt door kunstenaars uit de hele wereld, geïnspireerd door een eeuwenoude traditie. Zij dienen als bezinning op het leven en lijden van Jezus. De doeken leggen ook een verbinding tussen de traditie van het vasten en hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede.

De hongerdoeken worden gebruikt voor bezinningsmomenten tijdens de Vastentijd in zowel Rooms-katholieke als ook protestantse kerken.
De expositie, geopend vanaf 7 maart is te bezichtigen t/m Goede Vrijdag (19 april). De toegang is gratis. Elke donderdag is er om 14.00 uur een rondleiding. De expositie is een samenwerkingsproject van de Vastenactie en de Domkerk. Voor meer informatie klik hier.
Kardinaal Eijk heeft een Vastenboodschap gepubliceerd ten behoeve van de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag is begonnen. wapenaartsbisdom

In zijn brief wijst kardinaal Eijk erop dat “juist de verstilde Veertigdagentijd ons kan helpen de rijkdom van het gebedsleven te (her)ontdekken.” Onze band met Christus staat tegenwoordig onder grote druk, schrijft kardinaal Eijk in zijn Vastenbrief getiteld ‘De ongemakkelijke Waarheid’. “Toch blijft Christus ook in deze moeilijke omstandigheden steeds een beroep op ons doen,” aldus de kardinaal.

Als u de vastenboodschap van onze kardinaal wilt lezen, klik dan hier.

Sjaal van BarmhartigheidDe sjaal van barmhartigheid

De vastentijd is een bijzondere tijd die ons uitnodigt wat meer aandacht te besteden aan spiritualiteit, soberheid en solidariteit in ons leven.
Eén van de manieren om dat te doen is een sjaal te haken of te breien voor iemand die kent en die wat extra aandacht kan gebruiken.

We komen in de vastentijd samen op 13 maart, 20 maart, 3 en 10 april.
Daarna maken we in onze eigen tijd de sjaal af en schenken we hem weg. Terugkomst bijeenkomst is op 15 mei.
De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie van de Rooms-Katholieke kerk H. Victor in Benschop, telkens van 19:30-21:00 uur.
Vastenaktie 2

Wandelen over water

De jaarlijkse Vastenactie-pelgrimstocht is inmiddels een traditie. Dit jaar staat deze 3-daagse pelgrimage voor de negende keer op het programma: op 11, 12 en 13 april wandelen de deelnemers rondom Weesp.

"We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld bij elkaar te brengen voor de projecten van Vastenactie. De pelgrimstocht 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie van Levend Water Weesp, Muiden en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie", aldus de organisatie van deze sponsortocht.

 
ariensinstituut
Priester worden in deze tijd is niet vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om priester te worden.

Kerkbalans 2019: Geef voor uw kerk

logo kerkbalans 2019De titel is duidelijk, maar er had ook kunnen staan: 'geef om uw kerk'. Maar één woord anders, en daarmee een heel andere meer verdiepende betekenis. Geef om uw gemeenschap waar uw ouders, vrienden en bekenden en u zelf op één of ander manier deel van uit maken. Geef om het gebouw dat midden in de gemeenschap staat. Waar mensen samenkomen door de week en in het weekend. Ook mensen die dodenherdenking vieren of een kerstsamenzang of een concert bijwonen.

Een kerk is een gebouw van een lach en een traan. Daar vieren wij blijdschap en droefheid, eigenlijk alle facetten van het leven. God heeft zorg voor ons, kent ons en ziet ons. Dat vieren wij in het gebouw.

Kerk, gebouw, gemeenschap, het gaat over ons, over u en mij, over onze inzet voor de samenleving waar wij deel van uit maken. Zo is onze kerk als gemeenschap betrokken bij verschillende activiteiten. Om er een paar te noemen:

- Voedsel- en kledingbank.

- Schuldhulpmaatjes projecten om de mensen in de schulden de helpende hand te bieden.

- Een ouderenproject waar een dag in de week ouderen bij elkaar komen.

Werk achter de schermen, maar als het wegvalt, is er een vangnet onder de samenleving verdwenen.

De actie kerkbalans maakt het mogelijk, dat wij door uw inzet en financiële bijdrage van een goed onderhouden gebouw gebruik kunnen maken, dat wij acties blijven ondernemen om de leefbaarheid in onze buurt en gemeente te ondersteunen.

Kerk is veelzijdig. Alleen zichtbaar en aan het werk door uw persoonlijke bijdrage, door uw talent als vrijwilliger en als goede gever om uw kerk ook financieel het komend jaar weer te ondersteunen.

Dank voor uw inzet en uw bijdrage.

G.M.J van der Vegt,
pastoor H. Drie-eenheidparochie
kathedralekoorutrechtIn 2019 is het jubileum van 150 jaar koormuziek in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. In deze stad werd in 1869 het koor Sint Gregorius Magnus opgericht om de erediensten in de kathedraal muzikaal op niveau vorm te geven. “Passende scholing van nieuwe zangers kreeg daarom vanaf het begin bijzondere aandacht,” vertelt dirigent Gerard Beemster.

Het Kathedrale Koor telt ongeveer 80 vaste zangers, met zo’n 25 middelbare scholieren en 40 kinderen uit groep 7 & 8 van de Kathedrale Koorschool. Ook heeft het koor geschoolde projectzangers die regelmatig meezingen. De Koorschool biedt muzikale en vocale vorming in brede zin met extra uren koorvorming en repertoirestudie door de dirigent van het Kathedrale Koor.

Omdat het koor met zijn liturgische taak alleen kerkgangers bereikt, wil het Kathedrale Koor in zijn jubileumjaar de verbinding aangaan met inwoners en bezoekers van Utrecht. Daartoe is een gevarieerd programma samengesteld, met als motto ‘een Cadeau aan de Stad’. “We treden op diverse plaatsen op, met repertoire van vroeger en nu, werelds en kerkelijk, voor jong en oud, samen met Utrechtse culturele organisaties,” aldus Beemster.

Voor het jubileumprogramma klik hier.

Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl.
wapenaartsbisdomGa op 10 (Tweede Pinksterdag) en 11 juni 2019 mee op busbedevaart met het Aartsbisdom Utrecht naar Echternach in Luxemburg! Daar wordt elk jaar bij het graf van Sint Willibrord (+739), de eerste aartsbisschop van Utrecht en de apostel van Nederland, de beroemde ‘Springprocessie’ gehouden. “Daaraan gaan we met onze groep deelnemen. We verblijven in hotel Koch-Schilt in Irrel, vlakbij Echternach,” aldus vicaris Cornelissen, die de reisleiding en de pastorale begeleiding van deze korte pelgrimage zal verzorgen.

In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top