RoepingenzondagDe R.-K. Kerk viert op zondag 25 april Roepingenzondag. Dit jaar is het thema: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

AartsbisdomHierbij ontvangt u een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2021. Een Paastriduum dat door de coronapandemie wederom heel anders zal zijn dan andere jaren, daar gaat deze brief ook op in.

Klik hier om de brief te lezen.
huwelijkMijn naam is Elise Bangma-Mertens en sinds september ben ik de nieuwe (project)medewerker Huwelijk & Gezin binnen het Aartsbisdom.

Door de coronacrisis is het helaas nog niet eerder gelukt om me aan jullie voor te stellen of om langs te komen in de parochies. Hopelijk kan dit binnenkort wel weer. Er komt langzaam ook perspectief om later dit jaar weer activiteiten te kunnen organiseren en ik zou dit heel graag willen doen. Maar daar heb ik jullie hulp bij nodig.

Collage H. RitaCollage over de H. RitaHeilige Rita
patroonheilige voor hopeloze zaken


Ik voel me vaak hopeloos in deze tijd. Ik moet je zeggen dat het soms nog lastig was om de juiste plaatjes te vinden. Ik had ook graag onmacht of het lijden duidelijker willen verbeelden, maar daar kon ik geen geschikte afbeelding van vinden. Het hongerdoek doet als zodanig dienst. In mijn geloof is het zoeken naar wat de juiste weg is. Het leven kent immers doornen en rozen.🙂


Resultaten van 'Meditatief een collage maken'
Er zijn verschillende heiligen die om een bezining vragen.


Collage over H. LuciaCollages over de H. LuciaHeulige Lucia
draagster van het licht

We bidden dat ons gewone leven weer terug gaat komen, hier kunnen we zelf aan meewerken. Neem het heft in handen, wat dat betreft is de Heilige Lucia een inspirerend voorbeeld.

Zij legde zich niet zomaar neer bij haar lot, ze koos ervoor het klooster in te gaan en niet te huwen met de voor haar uitgekozen echtgenoot.

Ook wij moeten doen wat we kunnen om het virus te stoppen.

Als we bidden houdt dat ook in dat je de intentie uitspreekt zelf te doen wat je kan.

Als we bidden tot de brenger van het licht mogen we erop vertrouwen dat het nog wat lichter wordt in ons eigen leven en intussen kunnen we zelf een lichtpuntje zijn voor anderen.Collage 2 over H. Lucia


Eigenlijk spreekt het beeld voor zich.

De woorden waar het mij om gaat staan in de collage

           Lucia – Lef – Licht – Leef

Het was erg leuk om te doen en ik vond het een goed idee dit te organiseren.
scriptiovoorjaar21Bijbelteksten. Soms zijn ze oud. Soms zijn raadselachtig. De ene keer raken ze je, de andere keer weet je niet wat je er mee moet. Maar hoe oud of raadselachtig ook, er is altijd één woord in die tekst dat van waarde kan zijn voor jou, hier en nu. Stel: de Spreker ervan schenkt je, telkens als je een Bijbeltekst leest, één zo’n woord cadeau, als blijk van Zijn vriendschap. Eén woord dat je nu iets te zeggen heeft. Zou je dat cadeau dan willen ontvangen en open willen maken?

Kinderpagina


Kinderpagina abonnementRK Kids.nl is een nieuw initiatief voor kindercatechese in parochies. Via de site kan maandelijks een kinderpagina worden gedownload.
De teksten worden geschreven door Mirjam Aerden in overleg met plebaan Michel Hagen. De lay-out en kleurplaten worden verzorgd door Michèlle Boessen (Crafty Little Blessings).
U kunt er een gratis abonnement op nemen.
De thema's worden per schooljaar vastgesteld en er zijn 11 uitgaven per jaar.
2021 Foto tunnel BIJEEN jan. feb. 021Inleiding
Al gloort er licht aan het eind van de tunnel, de onzekerheid blijft voorlopig. Misschien mijmer je al over de tijd na de lockdown, heb je zelfs al een lijstje gemaakt met wat je straks hoopt te gaan doen. Maar voorlopig is het nog even volhouden. Misschien kan een heilige je hierbij behulpzaam zijn?

Door de geschiedenis heen zijn heiligen een voorbeeld voor mensen. Niets menselijks is een heilige vreemd. Zij waren zelf immers ooit mensen van vlees en bloed, net als jij. Hun leven is, ondanks de moeilijkheden, toch zeer waardevol gebleken in de ogen van God en de mensen. Daarom zijn ze inspirerend. Door je in hun leven te verdiepen herken je misschien iets van hun leven in je eigen levensverhaal of levensoriëntatie. Je kunt dus gerust wat hulp en steun van een heilige inroepen.

Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Toktok……
En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen.
Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.
Via deze link kun je alvast een resultaat zien.

Wat heb je nodig?

TIENERKAMP: HEROES ONLY

Ook deze zomervakantie organiseren we weer een bijzonder tienerkamp. Dit keer is het thema ‘Heroes only’.
We zullen verschillende helden ontmoeten, zowel Bijbelse als eigentijdse helden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de held die jij bent!
Je krijgt de kans om jezelf te bewijzen met uitdagende spellen, mysterieuze uitstapjes en spannende catecheses. Doe je mee? Jij bent toch ook een held?

Meer informatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: of tel.: 06 29015399.

Kinderkamp 2021Na de succesvolle editie van 2020 organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2021 weer een kinder- en tienerkamp.
Beide zomerkampen vinden opnieuw plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle.

KINDERKAMP ‘VRIENDEN VOOR HET LEVEN’

Het is leuk om vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Vriendschap is belangrijk. In de verhalen over Jezus merk je dat ook.
Mooie verhalen waar we samen naar gaan luisteren en over na gaan denken.
Natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen én vrij spelen als echte vrienden. Kortom: Wil jij vrienden maken voor het leven? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Meer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.: of tel.: 06 29015399.

VNB sluitBelangrijk besluit omtrent toekomst VNB (woensdag 25 november 2020).

De stichting VNB Nationale Bedevaarten heeft sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn.

corona updateWij vinden de gezondheid van onze parochianen van groot belang én wij vinden het erg belangrijk dat de mensen naar de kerk kunnen komen.
Daarom houden wij ons in de Parochie H. Drie-eenheid aan de volgende richtlijnen:

We komen met maximaal 30 parochianen samen in de kerk, exclusief de bedienaren en er wordt niet samen gezongen. We dragen mondkapjes en we houden minimaal 1,5 meter afstand.
Verder volgen we alle instructies die in de plaatselijke kerk worden gegeven.
We doen de werkzaamheden voor onze parochie zoveel mogelijk vanuit huis en als dat niet mogelijk is, beperken we de ontmoetingen in de parochiecentra tot maximaal 4 personen per dag. Ook in de lokale parochiecentra volgen we verder de instructies die daar worden gegeven.

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid en hopen we bij te dragen aan het voorkomen van een volledige lock down.
 
Update: vanaf 19 november kan het maximaal aantal aanwezigen bij een uitvaart honderd zijn (uiteraard afhankelijk van de ruimte in een kerkgebouw, gezien de afstanden die in acht genomen moeten worden). Dit maximale aantal van honderd is exclusief celebrant/voorgangers en medewerkers.

Namens het Parochiebestuur,
Pastoor G.M.J. van der Vegt, voorzitter, Jan Vlaar, vice-voorzitter, Tonnie van Wiggen-Valkenburg, secretaris
AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top