A 34 pinksterenEen pastorale brief van de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van Pinksteren 2020. De bisschoppen willen gezamenlijk - nadat zij onlangs de protocollen hebben bekendgemaakt die een opstart van publieke vieringen weer mogelijk maken - in deze brief aan de hand van een bezinning op het lied ‘Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer’ verhelderen wat de Heilige Geest betekent voor ons geloofsleven, heel concreet in deze in verschillende opzichten moeilijke en donkere tijd van de Coronaviruspandemie. Het is immers de Heilige Geest die enthousiasme geeft, bemoediging en vrede. En die het geloof, de hoop en de liefde in ons wekt met als doel ons in staat te stellen onder alle omstandigheden Christus trouw te blijven en na te volgen.

Klik hier om de brief te lezen.
AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

Licht"Wij zijn de tijden"
Op donderdag 28 mei bieden wij een dag aan voor persoonlijke bezinning:
hoe sta ik op dit moment in het leven, en wat heeft de corona-crisis mij te vertellen? We hebben een
paar momenten samen via zoom, verder ga je zelf thuis aan de slag met de meegekregen oefeningen.
De dag is van 10-16 uur en wordt in elk geval online gezamenlijk gestart en afgesloten.

Begeleiding: Marion Korenromp, Leontien de leeuw.
Aanmelden? Uiterlijk 25 mei. Klik hier.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, en vooraf ontvangt u het programma voor die dag en meer praktische informatie.
Extra: achtergronden op de blog van pastoraal werkster Marion Korenromp via deze link.

Overzicht

Overziet u alles nog? 15 meterHebt u nog het gevoel dat uw stem ertoe doet?
Velen spreken, velen discussiëren.
Velen zijn te zien op de beeldbuis, achter een bureau op de gepaste 1½ meter.
De informatiestroom is zó groot, dat ik er bijna onder bezwijk.
Ik zeg het maar eerlijk: veel kan ik niet meer aanzien en aanhoren.

Ik zou ons allen een vraag willen stelle
n.

heilige geestBezinnend schrijven over Pinksteren.
Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag), om 10 uur, kun je meedoen aan een online schrijfworkshop over Pinksteren.
Wat gaan we doen?

Een persoonlijke brief aan u

Thuiskomen

Kerkbalans2020 Raamposter web“De kerk is voor mij een fijne plaats waar ik Jezus ontmoet en andere mensen, met hun eigen leven, vragen en blijdschap, die Hem willen volgen. Bij wie je je thuis voelt omdat je hetzelfde deelt. Dat geeft een gevoel van verbinding, van thuiskomen. In de kerk ben je niet alleen. Je bent samen, want je beleeft het samen. Het is een warm nest. Na afloop van een viering drinken we altijd samen koffie en dan praten we over wat we gehoord, gezongen en gebeden hebben. Thuis praten mijn man en ik ook vaak nog even na.” “Nee, ik zou de kerk niet kunnen missen, maar als ik aan iemand zou moeten uitleggen waarom de kerk voor mij zo belangrijk is, dan zou ik dat niet met woorden kunnen omschrijven: je moet het voelen! De warmte, eer brengen aan God, de fijne sfeer, de saamhorigheid, het samen beleven, dat kan ik niet uitleggen, dat moet je ervaren.”
Zo verwoordde iemand uit Nederland, haar kerkbeleving. In één woord thuiskomen.

Het onderkomen
De kerk als gebouw biedt ruimte aan totaal verschillende mensen in leeftijden, opvattingen en staan in het dagelijks leven. Zij nemen dit mee, leggen het aan God voor en delen het met elkaar. Wij danken en prijzen God en ondersteunen elkaar. Als muren van ons kerkgebouw konden spreken dan zouden wij met open mond staan. Midden in de wijk, midden in het dorp of onze stad staat ons kerkgebouw. Daar mogen wij best wel trots op zijn.


Voor niets gaat de zon op
Er hangt een prijskaartje aan ons kerkgebouw en aan alle activiteiten die in en rondom het gebouw gebeuren. Daarom doen wij ook dit jaar 2020 een beroep op uw vrijgevigheid. Daar is de actie Kerkbalans voor. De instandhouding van ons kerkgebouw als 'Huis' en voor alle activiteiten als een 'Thuis' voor u en alle anderen.

Dank voor uw betrokkenheid.
Dank voor uw gulheid.
Dank als u besluit om voor de eerste keer mee te gaan doen.
Op 18 januari gaat de 'Actie Kerkbalans' van start.

Namens onze locaties,
G.M.J van der Vegt,
Pastoor Drie-eenheidparochie.

roodborstje van jk15083Aan het einde van het jaar 2018 maakte ik een klein e-boekje. Ik verstuurde het bij wijze van kerstkaart en ik zette het op Facebook.
In dat boekje nodigde ik de lezers uit voor het jaar 2019 nu eens niet een goed voornemen te maken (want we weten allemaal dat we die half januari al weer vergeten zijn), maar een woord te kiezen dat een kwaliteit vertegenwoordigt waarin je in 2019 wilde groeien.

Dat vergde goed luisteren.
Waar ben ik in mijn leven?
Waar wil ik naar toe?

Wat voel ik als een uitnodiging om naar toe te groeien?
Wat knaagt al een tijdje aan me?

Maar liefst 81 mensen gingen op die uitnodiging in, ze kozen woorden als:
avontuur, lach, uitdaging, vrede, moeiteloos, kwetsbaarheid, vertrouwen, rode draad, genoeg, lucht, vernieuwing, balans of volhouden.
Ruim 60 verschillende woorden staan op de lijst. Zo verschillend zijn mensenlevens in hun groei. Maar zelfs al kies je hetzelfde woord als een ander, dan nog heeft het een unieke klank in ieders leven.

wapenaartsbisdomHet Aartsbisdom Utrecht organiseert van 11-19 juni 2020 een negendaagse bedevaart naar Ierland. Dit groene land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke historie. Missionarissen uit Ierland verkondigden het geloof op het Europese vasteland, één van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook ‘onze’ St. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en ons Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster voordat hij hier met elf medemonniken het geloof in Christus en het Evangelie kwam brengen.

Jaar van de EucharistieIn het Aartsbisdom Utrecht start op de eerste zondag van de Advent (zondag 1 december 2019) het 'Jaar van de Eucharistie’ dat loopt t/m Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020).

In de aanloop naar dit jaar heeft kardinaal Eijk een pastorale brief geschreven, getiteld: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’.

Klik hier om deze pastorale brief te lezen.

Betekenisvol ontmoeten niet zomaar een loze kreet

Bekentenisvol OntmoetingBetekenisvol ontmoeten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Het overkwam me, zonder dat ik er erg in had.

kathedralekoorutrechtIn 2019 is het jubileum van 150 jaar koormuziek in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. In deze stad werd in 1869 het koor Sint Gregorius Magnus opgericht om de erediensten in de kathedraal muzikaal op niveau vorm te geven. “Passende scholing van nieuwe zangers kreeg daarom vanaf het begin bijzondere aandacht,” vertelt dirigent Gerard Beemster.

In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top