0349b97b 4b24 a11f 319c 41aef939c2baVanuit het Aartsbisdom Utrecht worden dit jaar weer diverse bedevaarten naar Kevelaer georganiseerd, veelal door lokale c.q. regionale broederschappen.
De webredactie van aartsbisdom.nl verzamelt informatie hierover op de Kevelaer-pagina van de website. Daar zijn nu onder meer al de bedevaarten van de broederschappen ‘Zwolle en omstreken’, Utrecht en Arnhem te vinden. Aanvullingen hierop zijn welkom via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.

In het Aartsbisdom Utrecht zijn diverse Kevelaer Broederschappen actief, die jaarlijks een één- of meerdaagse bedevaart naar Kevelaer organiseren. Ook houdt een aantal Broederschappen vieringen in de parochies, voorafgaand aan en als afsluiting van het bedevaartseizoen.
Voor meer informatie bezoekt u de Kevelaer-pagina van het Aartsbisdom Utrecht.
Kind of schootKind-op-schootviering én picknick op 26 juni

Alle kinderen van 0-6 en hun (groot)ouders zijn van harte welkom bij alweer de laatste Kind-op-schootviering voor de zomer, op zondag 26 juni in Benschop.

De viering zelf is van 11.00 – 11.30 uur in de H. Victorkerk. Daarna gaan we bij mooi weer picknicken in de tuin! Neem je je eigen kleedje en iets lekkers mee? Wij zorgen voor koffie, thee en limonade.

Meer info & aanmelden
App: 06-20980748 (Hedwig)
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facebook: fb.me/kindopschoot

Graag tot ziens,
Marloes van Barneveld & Jorien Rijntjes (ouders)
Hedwig Mensink (pastoraal werkster)

Logo bisdombedevaart LourdesHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

logo3ehZie bijgaand een brief over opleiding en toerusting van de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen. 

Klik hier om de brief te lezen.
SlakTrage vragen zijn vragen waar niet zomaar ‘ja’ of ‘nee’ op te antwoorden is.
Ze gaan een hele tijd, soms tientallen jaren, met je mee voordat ze een antwoord vinden.

MariaElk half jaar wordt in de Barbarakerk ’s avonds een Vesperlof gehouden, als vanouds bedoeld als dagelijkse dankzegging aan God voor de voorbije dag. Tijdens corona is dit geruime tijd niet gebeurd maar op zondagavond 29 mei om 19.00 uur is het weer zover!

Dan zal pastoor Van de Vegt met ondersteuning van het Herenkoor van de Barbarakerk weer voorgaan in aanbidding van het H. Sacrament, het kruisoffer en Maria’s rol in het leven van Jezus. Het herenkoor zal hiertoe o.a. het Magnificat (de Lofzang van Maria), Adoro Te devote, Jesu dulcis memoria en Panis Angelicus ten gehore brengen.

Wij nodigen iedereen in de geloofsgemeenschappen Nieuwegein uit om aan dit liturgisch hoogtepunt deel te nemen.
SynodeDe Bisschoppensynode 2023 gaat over een centrale vraag: bij het verkondigen van het Evangelie is een synodale Kerk ‘samen op weg’ – hoe vindt dit ‘samen op weg zijn’ plaats in je lokale Kerk? En tot welke stappen nodigt de Geest ons uit om te groeien in dit ‘samen op weg zijn’?

De parochie van de H. Drie-eenheid heeft haar parochianen geraadpleegd tijdens drie verschillende bijeenkomsten. 
Om het verslag te lezen: Klik hier. 
Meditatiegroep OntmoetingskerkMediteren, dinsdag 31 mei a.s.
Van de buitenkant kijk je er soms wat vreemd tegenaan.
Wat is het eigenlijk?
Je zit stil op een stoel, steekt een kaarsje aan en dan….?
Denken? Maar aan wat? Niet denken? Maar dat kan ik niet.
Wachten tot ik rustig word?
‘Ik ben toch iemand die graag bezig is.
Met de voeten in de klei. Dat ook nog.
Het is me al gauw te zwevend.’

scriptio22voorjaar 3
Soms zoek je méér in het leven. Meer inhoud. Meer houvast voor woelige tijden.
Al waren het maar een paar woorden die je hart konden raken. Woorden die tegen een stootje kunnen. En geen clichés. Bah!
Wij komen maandelijks samen en lezen een paar van die woorden.  
Ze komen uit de bijbel.
We lezen ze niet om onszelf van een vaststaande waarheid te overtuigen. Behalve van deze: ‘we zijn nooit alleen. Er is een woord dat ons dragen kan.’
We lezen allemaal hetzelfde stukje tekst. We schrijven daarbij onze gedachten. Daarna is er gelegenheid om te delen. Geen verplichting.

Als je deelt, wordt er alleen geluisterd. Geen commentaar. Geen vragen. Dat geheel noemen we scriptio divina.
We doen het per Zoom. Zodat jij dit op je eigen plek kan doen en hopelijk wat meer tot rust kan komen.
Het is dus alleen én samen. En het is elke keer weer verrassend. Want je kunt de uitkomst niet van tevoren organiseren.
Je kunt je alleen laten verrassen door een Woord.
Doe je mee?

rkkkerk 2048x838
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen.
Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit).
Ook vieringen ‘s avonds zijn weer mogelijk.

Lees het hele bericht hier: https://www.aartsbisdom.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-met-ingang-van-26-januari/

Synode_copy_copy_copy.pngEen goed gesprek!
Soms vertel je iets terwijl de luisteraar met zijn gedachten ergens anders is. Soms zeg je iets enkel om de tijd te vullen. Soms ben je in gesprek om iets te betwisten.
Hoe zou een gesprek zijn waarin je vrijuit mag spreken over je ervaring en waarin je daarna uitgenodigd wordt de heilige Geest te ontdekken die zich door alle verhalen beweegt?

AartsbisdomHet Aartsbisdom Utrecht heeft een brief verstuurd in verband met de publieke vieringen in de coronatijd.

Om de brief te lezen: klik hier. 
Gegevens“Door de kerk besef ik waar het in het leven om gaat… daarom geef ik voor mijn kerk”
Er is alweer een jaar voorbij en weer kloppen wij als geloofsgemeenschap bij u aan. Waarom? Niet alleen voor een geldelijke bijdrage, maar ook met een vraag. Wie bent u als christen, als kerk betrokken persoon? Ik denk een goede vraag. Zeker in deze tijd waar alles draait om identiteit, zelfbeeld, en eigenheid. De discussies lopen soms hoog op. Politiek en in de media vliegen de meningen je om de oren en wordt er veel druk uitgeoefend.

H.SacramentNachtelijke Aanbidding 

in het Klooster Cenakel te Utrecht 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd? 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd?
Ja! Natuurlijk is een goede nachtrust belangrijk voor een goede balans, een gezonde levensstijl en om overdag goed te functioneren. Maar laten we vooral niet vergeten dat een goede nachtrust een middel daartoe is en dus geen doel op zich. Juist een te grote gehechtheid aan een goede nachtrust kan tussen onszelf en de Heer in komen te staan. Zelfs letterlijk want Hij nodigt ons uit om ook in de nacht Hem te aanbidden. De nachtelijke aanbidding is juist een heel mooie versterving / offer. 

DagelijksWoord 2021 4Katholieke Bijbelstichting is gestart met de reeks Dagelijks Woord 2021, het nieuwe Bijbelleesrooster voor het komende kerkelijk jaar.
Komende week verschijnt deel IV. Deze loopt van 16 augustus tot en met 27 november 2021. In dit Bijbels leesrooster staan voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.

WJDHome c katholieklevenNu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen.
Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden van 1 t/m 6 augustus 2023 plaats in Portugal.
Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo is de inschrijving voor de WJD@Home op Ameland geopend.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste die datum van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Meer info vind je hier. Opgeven voor 4 januari 2022.

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht sDe bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de coronaviruspandemie en de in dat verband getroffen noodzakelijke maatregelen een grote weerslag hebben gehad op het parochieleven in de breedste zin van het woord.”

Meditatief een collage maken

Gevoelens Misschien rust je uit van een heel druk en hectisch jaar. Misschien probeer je je gevoelens van gemis, afvlakking en leegte nog even vol te houden. Hoe dan ook graag bieden we je inspiratie. Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok… En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen. Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.

Zomerwandelingen: met aandacht erop uit!

wandelenVoor deze zomer nodigen we u uit om een wandeling te maken, alleen of met elkaar, met een tekst of opdracht ter bezinning. U kunt hier zelf mee aan de slag, of uw ervaringen en overdenkingen uitwisselen met anderen. De teksten ter overdenking zijn hieronder te vinden. Een aantal voorbeelden voor wandelingen bieden we u hier aan, maar uiteraard kunt u zelf elke wandeling maken die u graag wilt doen. Fietsen kan natuurlijk ook, wij bieden u tevens enkele fietstochten aan.

AartsbisdomDe Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Voor meer informatie over de versoepelingen klik hier.
2021 Foto tunnel BIJEEN jan. feb. 021Inleiding
Al gloort er licht aan het eind van de tunnel, de onzekerheid blijft voorlopig. Misschien mijmer je al over de tijd na de lockdown, heb je zelfs al een lijstje gemaakt met wat je straks hoopt te gaan doen. Maar voorlopig is het nog even volhouden. Misschien kan een heilige je hierbij behulpzaam zijn?

Door de geschiedenis heen zijn heiligen een voorbeeld voor mensen. Niets menselijks is een heilige vreemd. Zij waren zelf immers ooit mensen van vlees en bloed, net als jij. Hun leven is, ondanks de moeilijkheden, toch zeer waardevol gebleken in de ogen van God en de mensen. Daarom zijn ze inspirerend. Door je in hun leven te verdiepen herken je misschien iets van hun leven in je eigen levensverhaal of levensoriëntatie. Je kunt dus gerust wat hulp en steun van een heilige inroepen.

Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Toktok……
En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen.
Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.
Via deze link kun je alvast een resultaat zien.

Wat heb je nodig?

VNB sluitBelangrijk besluit omtrent toekomst VNB (woensdag 25 november 2020).

De stichting VNB Nationale Bedevaarten heeft sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn.

AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top