heiligen Licht 1Het licht naar binnen brengen (emailproject)

De zomer is voorbij. Er komt een einde aan de tijd met volop licht, overvloed in de natuur, en veel, heel veel buiten-zijn. We oogsten nog wat dankzij het licht heeft kunnen groeien. Dan gaan we weer naar binnen. We sluiten letterlijk onze deuren en ramen om het donker en de kou buiten te houden. Na twee corona-winters zijn we misschien nog meer beducht voor die lange, donkere tijd. Maar we hebben een opdracht. Onze opdracht is het licht mee te nemen naar binnen, het daar te bewaren, totdat we het in de lente weer mee naar buiten kunnen nemen.

Ignis copyKiezen. Dat valt lang niet altijd mee.
Soms wil je niet kiezen.
Soms kan je niet kiezen.
We komen echter regelmatig een keuzemoment(je) tegen.
Zal ik deze baan verlaten?
Is dit het huis van mijn dromen?
Wat wil ik meegeven aan mijn kinderen?
Wat ga ik doen nu mijn pensioen aanbreekt?

In deze serie bijeenkomsten verdiepen we ons in elementen die bijdragen aan een goede keuze. Je kijkt naar je levensloop, je onderzoekt je verleiders en tegenkrachten en leeft een tijdje met keuze A én een tijdje met keuze B als experiment.

logo3ehBeste mensen,
Zoals pastoor Van der Vegt op 19 juni 2022 heeft aangegeven gaat zijn herstel nog wel enige tijd vergen. Als parochiebestuur hebben wij natuurlijk regelmatig contact met hem, maar dat gaat dan niet over parochiezaken. Daarover spreken we regelmatig met Mgr. Woorts van het Aartsbisdom.

Zomerproject: keuzestress

keuzestress.jpgkiezen met Ignatius van Loyola
De zomer. Je kunt kiezen voor lange rijen op Schiphol of naar een Waddeneiland gaan. Je kunt beginnen aan je stapeltje ongelezen boeken of een middagje gaan schilderen. Je kunt  lekker in je eigen bubbel gaan zitten of vrijwilligerswerk gaan doen in een ver land. En je kunt de tijd gebruiken om je te verdiepen in iets dat al een hele tijd om aandacht vraagt en waarin je een keuze moet maken. 
We kennen allemaal keuzevragen.  Zal ik deze baan verlaten? Is dit het huis van mijn dromen? Wat wil ik meegeven aan mijn kinderen? Wat wil ik regelen voor het laatste stukje van mijn leven?
Soms wil je niet kiezen. De voor- en nadelen van een keuze kunnen elkaar jarenlang in evenwicht houden. Soms kan je niet kiezen. Je durft je innerlijk aanvoelen niet achterna te gaan, bang voor wat je met je keuze misschien verliest.

Logo bisdombedevaart LourdesHet Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

logo3ehZie bijgaand een brief over opleiding en toerusting van de vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen. 

Klik hier om de brief te lezen.
Meditatie najaar 2022Mediteren, op dinsdagavond
Van de buitenkant kijk je er soms wat vreemd tegenaan.
Wat is het eigenlijk?
Je zit stil op een stoel, steekt een kaarsje aan en dan….?
Denken? Maar aan wat? Niet denken? Maar dat kan ik niet.
Wachten tot ik rustig word?
‘Ik ben toch iemand die graag bezig is.
Met de voeten in de klei. Dat ook nog.
Het is me al gauw te zwevend.’

scriptio22voorjaar 3
Soms zoek je méér in het leven. Meer inhoud. Meer houvast voor woelige tijden.
Al waren het maar een paar woorden die je hart konden raken. Woorden die tegen een stootje kunnen. En geen clichés. Bah!

Wij komen maandelijks samen en lezen een paar van die woorden.  
Ze komen uit de bijbel.

Synode_copy_copy_copy.pngEen goed gesprek!
Soms vertel je iets terwijl de luisteraar met zijn gedachten ergens anders is. Soms zeg je iets enkel om de tijd te vullen. Soms ben je in gesprek om iets te betwisten.
Hoe zou een gesprek zijn waarin je vrijuit mag spreken over je ervaring en waarin je daarna uitgenodigd wordt de heilige Geest te ontdekken die zich door alle verhalen beweegt?

AartsbisdomHet Aartsbisdom Utrecht heeft een brief verstuurd in verband met de publieke vieringen in de coronatijd.

Om de brief te lezen: klik hier. 

H.SacramentNachtelijke Aanbidding 

in het Klooster Cenakel te Utrecht 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd? 

Wordt een goede nachtrust overgewaardeerd?
Ja! Natuurlijk is een goede nachtrust belangrijk voor een goede balans, een gezonde levensstijl en om overdag goed te functioneren. Maar laten we vooral niet vergeten dat een goede nachtrust een middel daartoe is en dus geen doel op zich. Juist een te grote gehechtheid aan een goede nachtrust kan tussen onszelf en de Heer in komen te staan. Zelfs letterlijk want Hij nodigt ons uit om ook in de nacht Hem te aanbidden. De nachtelijke aanbidding is juist een heel mooie versterving / offer. 

AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top