foto Tineke kleiner14027Met hart en ziel zorgen: nieuwe Zoomserie 1: Tineke de Vink, Handje Helpen.

Wat is de kern van de zorg? Wij  denken:  de mens blijven zien, hoe ziek, hulpbehoevend, of gehandicapt die ook is. Geen mens is een dossier of geval. Hoe gebeurt dat nu in de praktijk? Welk effect heeft deze aandacht voor de mens? En is er daarin een verschil tussen professionals en vrijwilligers?
We geven vier mensen het woordover met hart en ziel zorgen. Aandacht voor heel de mens.

Bezieling 2De Bezieling, een inspirerend e-magazine

 

Al een aantal jaren ben ik bestuurslid van het e-magazine De Bezieling (www.debezieling.nl). Ik breng dit e-magazine graag onder de aandacht.

De Bezieling is voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie te bieden heeft. Maandelijks staan er enkele grote artikelen. Een gevarieerde groep van  schrijvers verzorgt wekelijks een column met een persoonlijke kijk op religie, zin en spiritualiteit anno nu. In een cultuur- en boekenrubriek  wordt ingegaan op literatuur, film, muziek en spirituele of theologische boeken. In de rubriek ‘Bijbels’ levert theologe Marga Haas bijbelse beschouwingen. Onder de noemer ‘Marinus blogt’ biedt schrijver en geestelijk begeleider Marinus van den Berg een pastorale kijk op het alledaagse leven. De inhoud wordt regelmatig ondersteunt door videofragmenten. De Bezieling is gratis toegankelijk. Als je je op site aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvang je eens per maand een overzicht van alle nieuwe bijdragen.

AartsbisdomDe Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Lees het hele bericht over alle aangekondigde versoepelingen door hier te klikken.

Welkom in de kerk WELKOM IN DE KERK

Beste mensen,

Een bijzondere periode ligt achter ons. Wij zijn er nog niet, maar langzaam maar zeker is er meer openheid en kunnen wij elkaar weer welkom heten.

Dank aan alle mensen die de afgelopen lange tijd, die wij kunnen vergelijken met een soort "vastentijd" de vinger aan de pols hebben gehouden in onze locaties. Zij die de kerkdeur openhielden, zij die de 'livestream' verzorgden en het kerkenwerk in en buiten het gebouw gaande hebben gehouden. De vele handen die anderen hebben bijgestaan ín lief en leed. De mensen die ín de buurt een oogje in het ziel hielden. Heel veel dank, voor het werk achter de schermen.

Nu begint een nieuwe fase. Wij zoeken elkaar weer voorzichtig op. De 1 ½ meter gaat langzaam verdwijnen en ook andere maatregelen zullen naar de achtergrond verdwijnen. Opletten blijft, alert zijn is van alle tijden in de zorg die wij als mens en als gelovigen voor elkaar hebben in 'Christus' Naam.

DagelijksWoord 2021 4Katholieke Bijbelstichting is gestart met de reeks Dagelijks Woord 2021, het nieuwe Bijbelleesrooster voor het komende kerkelijk jaar.
Komende week verschijnt deel IV. Deze loopt van 16 augustus tot en met 27 november 2021. In dit Bijbels leesrooster staan voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.

MediterenWie al (weinig of veel) ervaring heeft met christelijke meditatie, is van harte welkom bij de maandelijkse meditatiebijeenkomsten. Elke maand doen we weer een andere meditatievorm, soms iets bekends en soms iets nieuws. Na afloop is er altijd gelegenheid om nog even na te praten met een kop koffie of thee. Aanmelden is noodzakelijk ivm de indeling van de ruimte.

BoekenIn september start vanuit de Ontmoetingskerk IJsselstein een leeskring waarin we elkaar ontmoeten rond een boek. Bijvoorbeeld Margriet de Moor’s Van vogels en mensen, of Aan het eind van de dag van Nelleke Noordervliet.

Maar kom gerust met een eigen voorstel!  
Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Joke Theil tel. 030-6884925.
Data en locatie: nog nader af te spreken.

WJDHome c katholieklevenNu er meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen.
Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden van 1 t/m 6 augustus 2023 plaats in Portugal.
Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven. Zo is de inschrijving voor de WJD@Home op Ameland geopend.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste die datum van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Meer info vind je hier. Opgeven voor 4 januari 2022.

Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht sDe bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de coronaviruspandemie en de in dat verband getroffen noodzakelijke maatregelen een grote weerslag hebben gehad op het parochieleven in de breedste zin van het woord.”

Meditatief een collage maken

Gevoelens Misschien rust je uit van een heel druk en hectisch jaar. Misschien probeer je je gevoelens van gemis, afvlakking en leegte nog even vol te houden. Hoe dan ook graag bieden we je inspiratie. Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok… En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen. Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.

Zomerwandelingen: met aandacht erop uit!

wandelenVoor deze zomer nodigen we u uit om een wandeling te maken, alleen of met elkaar, met een tekst of opdracht ter bezinning. U kunt hier zelf mee aan de slag, of uw ervaringen en overdenkingen uitwisselen met anderen. De teksten ter overdenking zijn hieronder te vinden. Een aantal voorbeelden voor wandelingen bieden we u hier aan, maar uiteraard kunt u zelf elke wandeling maken die u graag wilt doen. Fietsen kan natuurlijk ook, wij bieden u tevens enkele fietstochten aan.

AartsbisdomDe Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Voor meer informatie over de versoepelingen klik hier.
scriptio divina najaar 2021Bijbelteksten. Soms zijn ze oud. Soms zijn raadselachtig. De ene keer raken ze je, de andere keer weet je niet wat je er mee moet. Maar hoe oud of raadselachtig ook, er is altijd één woord in die tekst dat van waarde kan zijn voor jou, hier en nu. Stel: de Spreker ervan schenkt je, telkens als je een Bijbeltekst leest, één zo’n woord cadeau, als blijk van Zijn vriendschap. Eén woord dat je nu iets te zeggen heeft. Zou je dat cadeau dan willen ontvangen en open willen maken?

2021 Foto tunnel BIJEEN jan. feb. 021Inleiding
Al gloort er licht aan het eind van de tunnel, de onzekerheid blijft voorlopig. Misschien mijmer je al over de tijd na de lockdown, heb je zelfs al een lijstje gemaakt met wat je straks hoopt te gaan doen. Maar voorlopig is het nog even volhouden. Misschien kan een heilige je hierbij behulpzaam zijn?

Door de geschiedenis heen zijn heiligen een voorbeeld voor mensen. Niets menselijks is een heilige vreemd. Zij waren zelf immers ooit mensen van vlees en bloed, net als jij. Hun leven is, ondanks de moeilijkheden, toch zeer waardevol gebleken in de ogen van God en de mensen. Daarom zijn ze inspirerend. Door je in hun leven te verdiepen herken je misschien iets van hun leven in je eigen levensverhaal of levensoriëntatie. Je kunt dus gerust wat hulp en steun van een heilige inroepen.

Als mens willen we graag dingen zien. We houden van plaatjes. Van de afbeeldingen in oeroude grotten tot Instagram, Facebook, YouTube, Toktok……
En ook als we niets zien, dagdromen we wel. Het is van alle tijden. Verbeeldingskracht kent iedereen.
Op je eigen verbeeldingskracht mag je nu een beroep doen om een collage te maken.
Via deze link kun je alvast een resultaat zien.

Wat heb je nodig?

VNB sluitBelangrijk besluit omtrent toekomst VNB (woensdag 25 november 2020).

De stichting VNB Nationale Bedevaarten heeft sinds 1 maart 2020 geen bedevaarten meer kunnen organiseren en uitvoeren. De coronacrisis is hier debet aan. Het jaar 2020 moet als een verloren jaar worden beschouwd. Daar komt bij, dat de vooruitzichten voor 2021 evenmin rooskleurig zijn.

AartsbisdomIn de parochies en andere instellingen van de Rooms Katholieke Kerk zijn met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld. Nadat de algemene regels versoepeld werden zijn er nieuwe protocollen gemaakt die vanaf 1 juli 2020 gelden.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen. Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie.

Perspectief op samen vieren
De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen. Zij zijn blij dat de H. Mis weer samen gevierd kan worden.

Protocolfactsheet:
Kerkelijk leven op anderhalve meter.

Dit factsheet hoort bij alle drie onderstaande protocollen (vanaf 10 juli):
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter gelovigen.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter bedienaren.
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter kerkgebouwen.

Reserveren voor vieringen.
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er vieringen plaats vinden met niet meer dan 100 mensen. Dit alles binnen richtlijnen van RIVM.
In Rome is de nieuwe exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van paus Franciscus voorgesteld.
Het standpunt van Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde.

gemeenschap der heiligenHeilig worden. Koestert u die ambitie? Of kent u mensen in uw omgeving bij wie dat op hun bucketlist prijkt? Wellicht zijn er maar weinig West-Europese tijdgenoten te vinden die bewust heiligheid nastreven. En toch is naar Bijbelse maatstaven iedereen juist daartoe geroepen. Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig (Leviticus 11, 44; 19, 2; 20, 26 en 1 Petrus 1, 16). Het is dan ook een hoofdopdracht van de Kerk om mensen te helpen richting heiligheid.

Hier leest u het hele document.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA. 

Inmiddels is bekend geworden dat de internetconsultatie heeft geleid tot het laten voortbestaan van SILA. Klik voor meer informatie op deze link.

U kunt uw mutaties via deze website blijven doorgeven. Het betreft een inschrijfformulier, een wijzigingsformulier en een afmeldformulier.U kunt de formulieren vinden op de startpagina aan de rechterzijde van het scherm.
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top