Afdrukken
Pastoraal team 1
v.l.n.r.: Pastor M. Korenromp, Pastoor H. van der Vegt,
pastor H. Mensink, pastor Z. Nowara

Pastoraal team H. Drie-eenheid

G.M.J. van der Vegt, pastoor

taakveld: Liturgie
Koninginnenlaan 1, 3433 CT Nieuwegein
tel. 06 24 16 30 35
e-mail: pastoor v.d. Vegt

Pastor Zygfryd Nowara

Taakveld: ????
tel. 06 28 47 86 36
e-mail: pastor Nowara

Mw. M. Korenromp, pastoraal werkster

taakveld: Catechese
St.Nicolaasstraat 10, 3401 BS IJsselstein
tel. (030) 687 84 46
e-mail: pastor Korenromp

Mw. H.C. Mensink, pastoraal werkster

taakveld: Jongerenpastoraat
dinsdag en vrijdag aanwezig
tel. spreekuur dinsdag na 20.00 uur
tel. 06 20 98 07 48
e-mail: pastor Mensink.

Nadere informatie over Pastorale team

Uitgebreider informatie vindt u onder pastoraal team elders op onze site.

Overige voorgangers in Nieuwegein

  • Pastor Paul Brenninkmeijer
  • Diaken Jacques Collignon
  • Diaken Gerard Vaneker

Pastoraal secretariaat H. Drie-eenheid

Emmauskerk
Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
tel. (030) 687 32 79 
e-mail: pastoraal secretariaat parochie.

Bestuurlijk secretariaat H. Drie-eenheid

Secretaris
Waarnemend: Armand Höppener
e-mail: bestuurlijk secretariaat parochie.

Samanstelling Parochiebestuur H. Drie-eenheid

Vanaf 1 maart 2021 is de samenstelling van ons parochiebestuur als volgt:
  • Voorzitter: pastoor Van der Vegt
  • Vicevoorzitter: Jan Vlaar (tot 31 december 2021).
  • Waarnemend secretaris: Armand Höppener.
  • Penningmeester: Gerard Jacobs (tot 1 april 2021) en Jos van Hall (vanaf 1 april 2021).
  • Communicatie: Peter van Houtert.
  • Bouwzaken:  Dick van den Bosch.
  • Notuliste: Annemarie de Boer.
Over de leden van het bestuur is een apart artikel gepubliceerd.