R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Barbara Emmaus Nicolaas
v.l.n.r.: H. Barbarakerk (Vreeswijk), Emmauskerk (Centrum),
H. Nicolaaskerk (Jutphaas)


Inhoudsopgave


Administraties

Administratie Barbarakerk

 • Adres: Koninginnenlaan 3, 3433 CT Nieuwegein
 • Tel.: 030 606 22 59
 • Geopend: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 • E-mail: administratie Barbarakerk

Administratie Emmauskerk

Administratie Nicolaaskerk

 • Adres: Utrechtsestraatweg 8, 3438 AK Nieuwegein
 • Tel.: 030 603 12 94 
 • Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
  in de maanden juli en augustus gesloten op dinsdag en donderdag
 • Mailadres: administratie Nicolaaskerk

Autohulpdiensten

Indien u informatie wenst en/of vervoer naar kerkdiensten wilt regelen.

Nicolaaskerk

Kees van Velthoven
tel. (030) 605 23 19.

Bankrekeningen (IBAN)

Barbarakerk

 • Kerkbijdrage:
  IBAN: NL 35 RABO 0322 5949 44
  t.n.v.:H. Drie-eenheid inzake Barbara KB
 • Overige betalingen:
  IBAN:: NL 19 RABO 0322 5946 50
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Barbara

Emmauskerk

 • Kerkbijdrage:
  IBAN: NL66 RABO 0322 5977 81
  t.n.v.: H. Drie-eenheid Emmauskerk KB
 • Overige betalingen:
  IBAN: NL 10 RABO 0322 5947 15
  t.n.v.; H. Drie-eenheid Emmauskerk

Nicolaaskerk

 • Kerkbijdrage:
  IBAN: NL14 RABO 0322 5998 81
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas KB
 • Overige betalingen:
  IBAN: NL 63 RABO 0322 5947 31
  t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake Nicolaas

BIJeen

 • Bijdragen parochieblad BIJeen:
  IBAN: NL45 RABO 0331 0204 75
  t.n.v. H. Drie-eenheid inzake BIJeen

Biechtgesprek

U kunt via mail contact opnemen met: pastoraal secretariaat H. Drie-eenheid.

Nadere informatie: artikel Sacramenten

BIJeen, redactie

Redactie BIJeen Nieuwegein

 • Mw. I. Brouwer
 • Mw. I.Overbeek
tel. (030) 603 12 94 op maandag-woensdag-vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Redactie BIJeen-Parochie

 • Dhr. Armand Höppener (hoofdredacteur)
 • Mw. Annemiek Smulders (eindredacteur
 • Dhr. Ben van Blokland
 • Dhr. Frans Overbeek (layout)

Kopij doorgeven

Nieuwegein

Kopij bestemd voor de geloofsgemeenschappen Nieuwegein naar het mailadres van bijeen-nieuwegein.

Parochie

Kopij bestemd voor de hele parochie naar het mailadres van bijeen-parochie.

Financiële bijdragen

Het rekeningnummer voor bijdragen aan het parochieblad is:
IBAN: NL45 RABO 0331 0204 75
t.n.v.: H. Drie-eenheid inzake BIJeen

Catechesecommissie

Kindercatechese

Mw. Rita de With
verantwoordelijk voor de kindercatechese in de hele parochie.
e-mail: kindercatechese.

Volwassencatechese

Mw. Leontien de Leeuw
tel. (030) 604 70 00 op dinsdag en donderdag van 9 tot 12.00 uur
e-mail: catechesesecretariaat.

Diaconaal assistente

Per 1 februari 2019 is Agnes Vos-Leung door het bisdom aangesteld als diaconaal assistente in Nieuwegein. Een diaconaal assistent is een geschoolde vrijwilliger met hart voor caritas en diaconie, onder verantwoordelijkheid van de pastoor en met een zending vanuit het bisdom.
Nadere informatie:
E-mail: diac-assist-ng

Diaconie en Caritas (Helpen)

Er is één gezamenijke werkgroep voor de drie geloofsgemeenschappen.

Postadres

Werkgroep Diaconie en Caritas
Utrechtsestraatweg 8
3438 AK Nieuwegein

Contactpersonen

 • Hortense Höppener
  tel. 06 20 45 25 52
 • John Sloot
  tel. 06 14 78 95 36

Mail-adres

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen

IBAN: NL 78 RABO 0324 4305 74
t.n.v. Caritas Nieuwegein

Doopbewijs

Voor het vormsel of voor een huwelijk elders heeft u een doopbewijs nodig uit de parochie, waar u indertijd gedoopt bent. Betreft dat één van onze locaties binnen de parochie, dan kunt u via e-mail contact opnemen met de administrtie van de betrokken geloofsgemeenschap:

Dopen

Kinderdoop

Als u een kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met:
kindercatechese
e-mail: doopvoorbereiding.
Nadere informatie over dopen:

Volwassenendoop

Als u zich als volwassene wilt laten dopen, kunt u via e-mail contact opnemen met pastor Marion Korenromp.

Eerste Heilige Communie

Voor algeme informatie of het opgeven van kinderen voor de Eerste Heilige Communie kunt u via e-mail contact opnemen met de contactpersoon kindercatechese.

Nadere informatie: artikel Sacramenten

Huwelijk

Wilt u zich ruimschoots voor de gewenste trouwdatum (liefst een jaar tevoren) aanmelden.

Nadere informatie:

Huwelijksjubileum

De voorkeur gaat er naar uit om jubilea kerkelijk te vieren binnen de gemeenschap in weekendvieringen.
Wie een jubileum wil vieren wordt verzocht via e-mail contact op te nemen met de administrtie van de betrokken geloofsgemeenschap:

Jongerenpastoraat

Heeft u belangstelling voor activiteiten van en voor Jongerengroep en 18+ groep?
Mw. H. Mensink
tel. spreekuur dinsdag na 20.00 uur
e-mail: Hedwig Mensink

Kerkbijdrage

Kerkbijdrage wordt geïnd door en is bestemd voor de R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein.

Kerkcentrum H. Barbarakerk Nieuwegein

Kerkcentrum

Koninginnenlaan 3
3433 CT Nieuwegein
Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
tel. (030) 606 22 59
e-mail: Kerkcentrum Barbara.

Beheerder/verhuur

Jan Verweij
tel. (030) 606 18 30 of 06 22 46 04 19

Kerkcentrum Emmauskerk Nieuwegein

Kerkcentrum

Merelplein 2
3435 CC Nieuwegein
tel. (030) 603 60 41
e-mail: kerkcentrum Emmauskerk

Beheerder/verhuur

Stanis Parus
bij voorkeur via e-mail: beheerder Emmauskerk.
tel: 06 34 62 49 96 (buiten kantoortijden)

Reserveren voor vieringen

telefoon: 06 42 57 64 26
e-mail: emmauskerk

Kerkcentrum H. Nicolaaskerk Nieuwegein

Kerkcentrum

Utrechtsestraatweg 8
3438 AK Nieuwegein
Open: maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12.00 uur
in de maanden juli en augustus gesloten op dinsdag en donderdag
tel. (030) 603 12 94
e-mail: kerkcentrum Nicolaaskerk.

Beheerder/verhuur

Hennie Schwarze
contact via algemeen telefoonnummer van het kerkcentrum
tel. (030) 603 12 94
e-mail: beheerder Nicolaaskerk

Ingang van de Nicolaaskerk

Mgr. Van Heukelumstraat, 3438 BS Nieuwegein.

Kerkcommissie / Pastoraat Barbarakerk

J. den Hartog, voorzitter
e-mail: kerkcommissie Barbarakerk.

Kerkcommissie / Pastoraat Emmauskerk

Agnes van der Reep, voorzitter
e-mail: kerkcommissie Emmauskerk.

Kerkcommissie / Pastoraat Nicolaaskerk

Ronald Walsteijn, voorzitter
e-mail: kerkcommissie Nicolaaskerk.

Kerkhofbeheer

Barbara

C.G.M. Steenman, tel. (030) 608 19 15
e-mail: kerkhofbeheer Barbarakerk

Nicolaas

Piet Havekes tel. (030) 604 31 46
e-mail: beheer Nicolaaskerk

KerkTV / Kerkomroep Nederland

Voor zieken en thuiszittenden is er gelegenheid thuis de kerkdiensten te volgen via de radio of internet. Ook voor mensen in het buitenland is het mogelijk de liturgie te volgen via de website van de kerkomroep.

Kijken / luisteren KerkTV / Kerkomroep via internet

Koren

Koren Barbarakerk

dameskoor

maandag van 19.00 tot 20.30 uur
Mw. A.Kroon
tel. (030) 606 33 30
e-mail: Dameskoor Barbarakerk

herenkoor

maandag van 20.30 tot 22.00 uur
Frank Meurders
e-mail: Herenkoor Barbarakerk

tussenkoor

dinsdag om 19.45
(Corrie) C.C.M. Verhoef
e-mail: Tussenkoor Barbarakerk

SAM (Samen Altijd Muzikaal)

woensdag om 20.00 uur
A. van Vliet,
tel. 06-53 34 44 24
e-mail: Samen Altijd Muziek

Koren Emmauskerk

Emmauskoor

maandag om 20.00 uur
Mw. M. Cattenstart
tel. (030) 604 58 88

Tussenkoor Emmauskerk

donderdag om 20.00 uur
Mw. J. de Vries, tel. (030) 888 19 53
e-mail: Tussenkoor Emmauskerk

Koren Nicolaaskerk

Gemengd koor

donderdag om 20.00 uur
W. van Wijk
tel. (030) 688 03 15

Dameskoor (deel van gemengd koor)

Mw. D. Versteeg
tel. (030) 603 17 15

Herenkoor (deel van gemengd koor)

Dhr. A. Boot
tel. (030) 603 77 63

Liturgiecommissie

Centrale Liturgiecommissie

Mw. A. van Wiggen-Valkenburg, secretaris
tel. (030) 606 51 24
e-mail: liturgiecommissie Nieuwegein

Liturgiecommissie Barbarakerk

J. Lindenaar
tel. (030) 688 48 11
e-mail: liturgiecommissie Barbarakerk

Liturgiecommissie Emmauskerk

J. de Vries
tel. (030) 688 19 53
e-mail: liturgiecommissie Emmauskerk

Liturgiecommissie Nicolaaskerk

E. v.d. Veer
tel. (030) 603 30 00
e-mail: liturgiecommissie Nicolaaskerk

Liturgierooster (ook voor alle wijzigingen)

Mw. J. de Vries
tel. (030) 888 19 53
e-mail: liturgierooster Nieuwegein

Overzichten van de vieringen

Misintenties

U kunt misintenties per e-mail doorgeven aan de contactpersonen van de Barbarakerk en de Nicolaaskerk. Voor de Emmauskerk geeft u de misintenties door via de Nicolaaskerk.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Nieuwegein

De nieuwsbrief wordt gewoonlijk één keer per week (op woensdag) aan de geregistreerde ontvangers toegezonden. U ontvangt een apart bericht als iemand uit onze gemeenschap is overleden.

Inschrijven op de nieuwsbrief kunt via de link: inschrijving nieuwsbrief Nieuwegein
Verantwoordelijke voor de nieuwsbrief is de webmaster voor Nieuwegein. Te bereiken via e-mail: webmaster-nieuwegein

Andere nieuwsbrieven in de parochie

In een aantal andere geloofsgemeenschappen in onze parochie worden ook nieuwsbrieven uitgegeven. Via onderstaande linken kunt u zich abonneren op deze brieven.

Oecumenische werkgroep

P. Kuipers
tel. (030) 603 94 89
e-mail: oecumenische werkgroep

Overlijden melden

 • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt.
 • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.
 • U kunt via dit meldpunt ook vragen stellen over ziekenzalving of ziekenzegen.
  Nadere informatie: artikel Sacramenten

Contactpersonen

Janny van Heiningen-Broekman
Adriaan de Jongh.
tel. 06-13 44 13 53, tussen 08.00 uur en 21.00 uur
e-mail: melden overlijden/ziekenzalving

Pastoraal Café

Iedereen met een psychiatrische achtergrond kan hier praten over geloofs- en zingevingsvragen. Onder leiding van een dominee of een pastor praten over geloof en leven. Voor en na die tijd koffie en thee drinken.

Elke eerste maandag van de maand tijd 14.00 - 16.00 uur.
Emmauskerk, Merelplein 2, 3435 CC Nieuwegein.

Contact

Kerkcentrum Emmaus-Nicolaas
tel. 030 603 12 94
maandag-vrijdag 9.00 - 12.00 uur, in juli en augustus niet op dinsdag en donderdag.

Website Pastoraal Café

Veel inhoudelijke informatie, waaronder verdere contactgegevens, is te vinden op de website

Pastoraal gesprek

Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met het pastoraal secretariaat H. Drie-eenheid.

Pastoraal team

De samenstelling van het pastoraal team vindt u hier.

Pastoraat zorgcentrum Vreeswijk

J.Lindenaar
tel. (030) 688 48 11
e-mail: pastoraat ZCV

Pastorale bezoekgroepen

Barbarakerk

Mw. B.Gadella
tel. (030) 879 52 53
e-mail: pastoraal bezoek Barbarakerk

Nicolaaskerk

Mw. Riet Hoftijzer,
tel. (030) 603 19 79
e-mail: pastoraal bezoek Nicolaaskerk

Emmauskerk

Mevr. Agnes van der Reep
bezoeken aan 80 jarigen en ouderen
e-meil: pastoraal bezoek Emmauskerk

Rooms-katholiek worden

U kunt contact opnemen met pastoraal secretariaat H. Drie-eenheid.

Rouwgroep Nieuwegein

Biedt ondersteuning aan mensen die een kind, vriend, ouder of partner hebben verloren.

Zie: artikel op onze site.

Contact:
Mw. Arry Knobbe
tel. 030 604 40 16

Rouwverwerking

Mw. M. van Angelen
tel. (030) 604 13 72.
e-mail: rouwverwerking

Tarieven

De tarieven voor de kerkelijke diensten en voor het begraven/bijzetten op het kerkhof van de Barbarakerk en de Nicolaaskerk.

Kerkelijke diensten

Artikel: tarieven diensten en begrafenissen

Begrafenissen/crematies

Artikel: tarieven diensten en begrafenissen

Uitschrijven uit R.K. Kerk

Indien u zich wilt laten uitschrijven uit de R.K. Kerk lees dan het aparte artikel afmelden uit R.K. Kerk

Uitvaarten

Vieringen

Vormsel

Voor algemene informatie of het opgeven van kinderen kunt u via e-mail contact opnemen met de contactpersoon kindercatechese

Nadere informatie: artikel Sacramenten

Vrijwilligersgroepen

Website, webmaster

Huub Rutte,
e-mail: webmaster Nieuwegein

Welkom nieuwe bewoners

Nieuwegein-Noord

via administratie Nicolaaskerk, tel. (030) 603 12 94

Nieuwegein-Zuid

via administratie Barbarakerk, tel. (030) 606 22 59.

Ziekenzalving/ziekenzegen en melden overlijden

 • Een kerkelijke uitvaart wordt veelal geregeld door de uitvaartonderneming. Deze neemt voor u contact op met de kerk en de pastor via het parochieel meldpunt.
 • Op zondagen worden er door pastores (ook emeriti) en vrijwilligers in ons parochieverband geen begrafenissen in onze kerken en kerkhoven of crematievieringen in het crematorium verzorgd.
 • U kunt via dit meldpunt ook vragen stellen over ziekenzalving of ziekenzegen.
  Nadere informatie: artikel Sacramenten

Contactpersonen

Janny van Heiningen-Broekman
Adriaan de Jongh.
tel. 06-13 44 13 53, tussen 08.00 uur en 21.00 uur
e-mail: melden ziekenzalving/overlijden

Zonnebloem, bezoekwerk

Nieuwegein-Noord

Mw. Mieke de Greef
tel. (030) 604 85 30
secretariaat Mw. Astrid van Velden
tel. (030) 603 72 27

Nieuwegein-Zuid

Mw. R. Driessen
tel. (030) 606 55 30

Algemene informatie

Algemene informatie over het werk van De Zonnebloem: website Zonnebloem
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top