R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

huwelijk symboolOp de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk.

Wanneer man en vrouw beiden katholiek zijn en geen ander burgerlijk of kerkelijk huwelijk achter de rug hebben, is er geen probleem. Wanneer dat voor één van beide partners anders is, moet er verlof worden aangevraagd bij de bisschop. Dat vraagt veel extra tijd, in het geval van een eerder huwelijk soms meer dan een jaar. Daarom vragen wij jullie nu volledig je gegevens op te schrijven, opdat wij jullie bij je wens tot een kerkelijk huwelijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wanneer er een ‘hobbel’ blijkt, volgt nog vóór de bevestiging van de aanvraag een gesprek met de pastoor van onze parochie.

Wij willen U graag helpen in de aanloop naar de trouwdatum.
Wat moet er gebeuren?

Stap 1

  • U vult het onderstaande Aanmeldingsformulier Kerkelijk huwelijk in met daarin uw persoonlijke gegevens die wij nodig hebben.
  • Als u op 'verstuur' heeft geklikt wordt dit formulier gestuurd naar secretariaat van de parochie en het secretariaat van de kerk die u heeft gekozen. Als u voor uzelf een kopie van de verstuurde email wilt, vul dan het veld 'kopie naar:' in met een emailadres.
  • U krijgt dan spoedig via de email bericht of de locatie en de tijd beschikbaar is.
  • Dit formulier is zeer belangrijk, want als u of uw aanstaande al eerder burgerlijk en/of kerkelijk gehuwd bent geweest, moeten er direct stappen worden ondernomen, richting het bisdom.
  • Voorwaarde om een geldig huwelijk te sluiten voor de RK Kerk is dat u vrij bent, d.w.z. er geen andere banden uit het verleden zijn, door een eerder burgerlijk en/ of kerkelijk huwelijk. Dit is fundamenteel iets anders dan een burgelijke scheiding met een rechtbankuitspraak. De kerkelijke procedure die gevolgd wordt kan 1 jaar duren. De centrale vraag hierbij is, of er bij het sluiten van het eerder kerkelijk en/ of burgerlijk huwelijk sprake is van een huwelijk zoals de RK Kerk het bedoelt.
  • Verdere informatie vindt u in de huwelijksfolder die U kunt hier downloaden.

Stap 2

  • U neemt deel aan 2 avonden huwelijksvoorbereiding in IJsselstein. Daarnaast is er een persoonlijk gesprek met u beiden met de pastoor.
  • U wordt hier voor uitgenodigd per email.

Stap 3

  • U dient hier het officiële huwelijksformulier te downloaden en uit te printen en de personalia al in te vullen. De rest wordt ingevuld tijdens het persoonlijk gesprek met de pastoor. Dit officiële formulier wordt na de huwelijksviering ondertekend en bewaard in het archief van de locatie waar het huwelijk is gesloten.
  • Bij dit officiële formulier horen twee doopbewijzen die u beiden zelf dient aan te vragen bij de parochie/ kerk waar u ooit gedoopt bent.

Stap 4


Het is goed om te weten dat als er twee aanvragen zijn om te trouwen op één en dezelfde dag, de eerste aanvraag voorrang heeft.
Wacht daarom nooit te lang om u aan te melden en zaken vast te leggen. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Succes en een goede voorbereiding.
G.M.J van der Vegt, pastoor.

Aanmeldingsformulier Kerkelijk huwelijk.


Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Alle velden met een * zijn verplicht in te vullen. Vooral het emailadres is voor de verdere afhandeling van groot belang.

Als u op 'verstuur' heeft geklikt wordt dit formulier gestuurd naar secretariaat van de parochie en het secretariaat van de kerk die u heeft gekozen. Als u voor uzelf een kopie van de verstuurde email wilt, vul dan het veld 'kopie naar:' in met een emailadres.

U krijgt dan spoedig via de email bericht of de locatie en de tijd beschikbaar is.

Aanvraagformulier Kerkelijk huwelijk

Gegevens van de bruidegom:

/ /

Gegevens van de bruid:

/ /

Waar en wanneer wilt u trouwen?


security image
© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top