R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

sacramenten 1

Algemene informatie over de sacramenten vindt u op het parochiebrede deel van onze website.
Deze informatie is verdeeld over 9 artikelen:

Vormsel 2019Domper op de feestvreugde
Op woensdag 14 oktober waren de vormelingen te gast in de Nicolaaskerk en de Barbarakerk in Nieuwegein en in de Nicolaasbasiliek van IJsselstein.
Zij mochten rondkijken in de kerken, kregen enthousiaste rondleidingen en uitleg van vrijwilligers en mochten de toren in IJsselstein beklimmen. Dit alternatieve programma was snel bedacht. Zij zouden kennismaken met de vormheer, maar die was om persoonlijke redenen plotseling niet in de gelegenheid.
Toen bereikte ons donderdag een bericht van het bisdom: Zij zien geen mogelijkheden om Vormselvieringen te gaan houden de komende tijd.
De aangekondigde maatregelen door de overheid roept hen op om extra alert en voorzichtig te zijn. Zij willen niet de randjes van de regels opzoeken. De gezondheid gaat voorop.
Dit bericht hadden we misschien wel kunnen zien aankomen, maar zeker niet op gehoopt.
Het feest van 21 november in de Nicolaaskerk gaat dus niet door.
De voorbereidingsbijeenkomsten in november gaan gelukkig wel door.
Wanneer er weer Vormselvieringen mogelijk zijn, wordt er een nieuwe datum gepland. De vormelingen komen dan voor die datum een extra keer bij elkaar.

ehc 19 20 Dat alles anders is op dit moment is u zeker niet ontgaan. Ook de viering van de Eerste Heilige Communie en de voorbereidingen hierop zullen anders zijn.
Er is een datum bekend, waarop kinderen in 2021 de 1e Communie kunnen doen: zondag 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag).
De voorbereiding start al op 3 november 2020.

doopviering Brochure:
Met betrekking tot doopvieringen voor kinderen is een brochure uitgegeven waarin de gang van zaken staat beschreven.
Klik hier om de brochure te openen.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

huwelijk symboolOp de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk.

© 3eenheidparochie 2012 - 2021          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top