R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

sacramenten 1

Algemene informatie over de sacramenten vindt u op het parochiebrede deel van onze website.
Deze informatie is verdeeld over 9 artikelen:

Vormsel 2019De ouderavond van het Vormsel is op maandag 7 september om 19.30 uur in de Emmaus kerk. Pastoor Van der Vegt geeft inhoudelijke uitleg over het Vormsel. Mevrouw Petra van Kooten geeft informatie over de bijeenkomsten en de verdeling van de werkzaamheden.

Graag één ouder per kind in verband met coronamaatregelen. Nadere informatie bij catechese secretariaat (contactadres zie verderop).

ehc 19 20 Voor kinderen, die in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 zitten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. De datum van de viering is al bekend: op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag). Dit jaar is het grote feest in de Emmauskerk tijdens de viering van 11.00 uur.

doopviering Brochure:
Met betrekking tot doopvieringen voor kinderen is een brochure uitgegeven waarin de gang van zaken staat beschreven.
Klik hier om de brochure te openen.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

huwelijk symboolOp de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk.

© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top