R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

sacramenten 1

Algemene informatie over de sacramenten vindt u op het parochiebrede deel van onze website.
Deze informatie is verdeeld over 9 artikelen:

Vormsel 2019 1 copyOm welbekende redenen is de Vormselviering van november 2020 niet doorgegaan. Na veelvuldig overleg met het bisdom zijn er nieuwe data bekend.
De jongeren, die vorig jaar gevormd zouden worden, worden nu op zaterdag 13 november gevormd door Mgr. Woorts in een viering om 19.00 uur in de Nicolaaskerk van Nieuwegein.
Op zondag 14 november is er een vormselviering voor jongeren, die dit jaar gevormd willen worden. Deze viering is om 11.00 uur in de H. Jacobuskerk van Cabauw. Vormheer dan is pastoor Van der Vegt, die hiervoor speciaal instemming van de bisschop heeft gehad.
U kunt uw kind hiervoor nog via e-mail opgeven bij het katechesesecretariaat. Wees er wel snel bij, want de voorbereidingen beginnen direct na de zomervakantie. Ouders krijgen tijdens een ouderavond informatie over de betekenis van het sacrament.

ehc 19 20 Zit uw kind in groep 4 dan heeft het de leeftijd bereikt, dat het mag gaan deelnemen aan het de Eerste Heilige Communie. 
Bij het sacrament van de Eerste Heilige Communie zal uw kind voor het eerst deel gaan nemen aan de Tafel van de Heer en zo deel gaan uitmaken van de gemeenschap (communiteit) van de kerk. 
De eucharistieviering, waarin uw kind voor het eerst de H. Communie zal ontvangen is op 22 mei 2022 in de Barbarakerk.

doopviering Brochure:
Met betrekking tot doopvieringen voor kinderen is een brochure uitgegeven waarin de gang van zaken staat beschreven.
Klik hier om de brochure te openen.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

huwelijk symboolOp de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top