R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

sacramenten 1

Algemene informatie over de sacramenten vindt u op het parochiebrede deel van onze website.
Deze informatie is verdeeld over 9 artikelen:

Vormsel 2019 1 copyZit uw kind in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 van de basisschool dan mag het gaan deelnemen aan het Vormsel.
Het sacrament van het vormsel sterkt de gedoopte door handoplegging door de bisschop met de kracht van de Heilige Geest, en bezegelt door zalving dat hij op Christus gelijkt; daarmee voltooit het vormsel de in de doop begonnen christelijke initiatie.

ehc 19 20

GEEN Eerste H. Communie 14 mei 2023

Anders dan eerder vermeld zijn er dit schooljaar geen voorbereidingen op de Eerste H. Communie voor de kinderen van groep 4 van de basisschool.
De viering van 14 mei in de Nicolaaskerk gaat dus ook niet door.
Er zijn zo weinig aanmeldingen, dat er geen gezellige of feestelijke lessen kunnen worden gegeven. 
In overleg met de ouders is besloten alles een jaartje uit te stellen en dat er volgend schooljaar bijeenkomsten zullen zijn voor de groepen 4 en 5.
De viering zal op een nog nader te bepalen datum in de H. Nicolaaskerk zijn.
Ook de ouderavond van dinsdag 6 september in de Emmauskerk gaat NIET door.

doopviering Brochure:
Met betrekking tot doopvieringen voor kinderen is een brochure uitgegeven waarin de gang van zaken staat beschreven.
Klik hier om de brochure te openen.

dopen datums Er zijn meestal een aantal datums bekend voor een doopviering in de R.K. Geloofsgemeenschappen van Nieuwegein.
Tijdens een doopviering worden twee tot vier kinderen gedoopt.
Aan de doop gaat een catechese avond vooraf in de Emmauskerk, Merelplein 2 te Nieuwegein, van 20.15 - 22.00 uur.
Vervolgens is er een avond met de dooppastor van 20.00 -21.45 uur.
Voor speciale vragen of wensen wordt in overleg met de pastores gezocht naar oplossingen.

huwelijk symboolOp de eerste plaats, van harte proficiat met de stap om voor de RK Kerk te gaan trouwen. Een belangrijke stap in uw leven.

Het huwelijk is een belangrijk moment in een mensenleven. Voor de RK Kerk gaat het zelfs om een sacrament, een heilig moment. Daarom wil ze een grote zorgvuldigheid in acht nemen bij de aanvraag van het huwelijk.

© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top