R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

altaar nicolaaskerk
Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft deze deelgemeenschap een 'kerkcommissie' die tevens fungeert als pastoraatgroep.
De Nicolaascommissie is te bereiken via email.

De samenstelling van de Nicolaascommissie is:
Voorzitter Ronald Walsteijn e-mail: Voorzitter KCNN
Secretaris Gerda Versteeg e-mail: Secretaris KCNN
Penningmeester Carel Bloemsma e-mail: Penningmeester KCNN
Notuliste ter vergadering Liesbeth Roskamp  
Toegevoegde leden
  • Tonny Wolvetang en Ans Elsinghorst voor Liturgie
  • Ad Boot hoofd van de administratie
  • Evert van der Veer, BHD en crisismanagement
  • José Schults, algehele vraagbaak
 

Huishoudelijk reglement en profielschetsen

  • Huishoudelijk regelement KCNN: klik hier.
  • Profielschetsen (voorzitter, secretaris, penningmeester) KCNN: klik hier.

Notulen vergadering 3 oktober: contactpersonen vrijwilligers.

1 Opening en agenda

Ronald opende de vergadering en heeft op de beamer de agendapunten gezet. In zijn openingswoord verteld Ronald dat het bestuur van de kerkcommissie nu compleet is omdat Carel Bloemsma aangegeven heeft dat hij penningmeester wil zijn.

© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top