R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

  • Er is kort gesproken over een vraag of wij in de Emmaus werkzaamheden hebben voor jongeren van Studio 10, dagopvang voor gehandicapten. Daarover wordt bij de zapgroep ge├»nformeerd.

  • Op 4 april 2017 gaan Henk van Putten en Hans Huitema palmtakjes knippen bij de Barbara ten behoeve van Emmaus en het Antoniusziekenhuis.
  • De ontvlechting van de Tabor gaat op dit moment vooral over de ontvlechting van de financi├źn. Hans de Vries heeft een financieel deskundige bereid gevonden om hem als penningmeester van de Emmaus te assisteren.

  • De gesprekken over onze vitaliteit hebben geresulteerd in drie toekomstmodellen. Hans Huitema heeft daarvan het groene model verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Grieta Felix en Jan Rennen zullen de andere twee modellen proberen uit te werken: Emmaus als tweede familie en Emmaus als open katholieke gemeenschap.

  • Bij het veertigjarig bestaan van de Emmaus op 21 mei 2017 zal de commissie alle drie modellen presenteren met de vraag om een voorkeur uit te spreken.

  • Het parochiebestuur heeft ingestemd met een bijdrage aan de kosten van de feestelijkheden op 21 mei 2017. Maar dit lijkt een sigaar uit eigen doos.

  • Voorts is voor die dag een artikel met programma gemaakt voor de volgende BIJeen en de website.

  • Vanaf zondag 23 april 2017 kan men zich opgeven voor deelname aan de verschillende onderdelen op 21 mei 2017. De feestelijkheden beginnen die dag om 10.00 uur en eindigen rond 14.00 uur.

  • Hans Huitema meldt dat de vijver naast de Emmaus, op zijn herhaaldelijk aandringen, een grote schoonmaakbeurt krijgt met de hoop dat ook het riet, dat zomers veel zicht op het eiland wegneemt, verwijderd wordt. Maar dat laaste blijkt er later toch niet in te zitten.
Hans Huitema, voorzitter
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top