R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

 • Er is gesproken over het uitdelen (op 19 en 26 februari 2017) van de boodschappenbriefjes voor de inzameling voor de voedselbank op 5 maart 2017 én van de aanmeldbriefjes voor de Groene wereldmaaltijd op 10 maart 2017.

 • De ontvlechting van de Tabor vroeg vervolgens veel aandacht omdat we op korte termijn een penningmeester moeten aanwijzen die tekenbevoegdheid krijgt van het bestuur. Buiten de huidige commissie weten we nog geen goede kandidaat te vinden. Daarom zal Hans de Vries, die al tekenbevoegdheid heeft voor een aantal zaken, dit er voorlopig bij nemen op voorwaarde dat iemand met hem meegaat om de gesprekken over de financiële ontvlechting van de Tabor te voeren. Henk van Putten is daartoe bereid.
 • De gesprekken over de vitaliteit van de Emmaus hebben voorlopig driemogelijke modellen voor de naaste toekomst opgeleverd:
  • Model a: De Emmaus fungeert als een soort “tweede familie” met veel aandacht en zorg voor de onderlinge relaties gebaseerd op onze relaties met God in Christus;
  • Model b: De Emmaus gaat functioneren als een gemeenschap rond God en elkaar die veel aandacht en kerkruimte wil geven aan verschillende noden in de eigen omgeving;
  • Model c: De Emmaus gaat functioneren als een gemeenschap rond God en elkaar met heel specifieke aandacht en kerkruimte voor een groene toekomst van ons gebouw, van elkaar en van iedereen in onze stad die zich inzet voor een goed milieu.
 • We constateren dat in het verslag van de derde vitaliteitsgesprek niet duidelijk wordt dat in de loop van het gesprek over deze drie modellen er meer ruimte ontstond voor model b en c dan voor model a. Dit zal aan de verslaggever gemeld worden. Vervolgens is het de vraag hoe we met deze voorlopige opbrengst verder kunnen gaan, hoe we meer mensen bij het gesprek over deze modellen kunnen betrekken en hoe we op termijn tot een afronding kunnen komen die echt wat gaat betekenen.

 • Op de viering van het 40-jarig bestaan van de Emmaus hopen we met een groep van 70 betrokkenen verder te kunnen praten. Daarvoor moet een goede” handleiding” gemaakt worden. Daaraan zal veel tijd geschonken worden in onze volgende vergadering van 15 maart.

 • Bij “wat verder ter tafel komt” werd gemeld
  • dat er een voorlopige kleine reparatie aan ons orgel moet plaats vinden en dat er in een volgende begroting geld gereserveerd moet worden voor een grotere reparatie;
  • dat de gemeente toegezegd heeft om de vijver naast de kerk en de rand met stenen zo spoedig mogelijk een keer echt schoon te maken;
  • dat er in de 40-dagentijd een dopende Johannes op het eiland komt te staan met een wereldbol-ballon aan zijn hand en de volgende tekst erbij: Onze aarde wordt uitgeput en vervuild, spoel de onverschilligheid van je af en leef sober met zorg voor ons milieu.
Hans Huitema
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top