R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Evaluatie Kerstmis en Oudjaar:

 • Gezinsviering 24 december 18.30 uur: De opkomst was met 88 kerkgangers weer lager dan vorig jaar. Er was geen koor. De samenzang ging moeizaam; er werd weinig meegezongen.
 • Viering 24 december 20.30 uur: Een goede viering. De kerk was niet geheel vol. Jammer dat de voorbede van de Syrische vluchteling alleen in het Arabisch werd uitgesproken. Maar een proef in de sacristie om hem ook in het nederlands voor te laten lezen wees uit dat die ook niet verstaanbaar was.
 • Viering 25 december 11.15 uur: Geen opmerkingen.
 • Oudejaarsviering 31 december 19.00 uur: De oecomenische viering werd als zeer inspirerend ervaren. Jammer dat de opkomst vanuit de Emmausgemeenschap laag was.

Vitaliteitsproject

 • Hans Huitema heeft een indeling gemaakt van deelnemers aan de 3 bijeenkomsten. Zij ontvangen een definitieve uitnodiging. De leden van Emmauscommissie zorgen dat de kerk op tijd open is en zorgen voor koffie/thee. De bijeenkomsten zijn in de Jeruzalem-zaal.

Ontvlechting Tabor

 • Hans Huitema meldt de laatste stand van zaken.
 • Armand Höppener maakt per 1 januari 2017 deel uit van het parochiebestuur. Hij heeft de opdracht om de ontvlechting van de Tabor in goede banen te leiden. Hans heeft bij Armand gepleit voor een niet te overhaaste aanpak. Duidelijk moet zijn wat de ontvlechting betekent en hoe deze moet worden ingevuld. (Ondertussen heeft het parochiebestuur besloten om wel haast te maken).

Nadere uitwerking 40-jarig jublieum Emmaus

 • Koos Wong en Hans de Vries bereiden kwisvragen voor. Het voorbeeld van Barbara is het uitgangspunt voor de opzet.
 • In principe wordt gebruik gemaakt van catering. Het beroep op de vrijwilligers willen we die dag beperken, zodat ze ook kunnen deelnemen aan het programma.
 • In verband met catering is het nodig om vooraf te weten het aantal deelnemers aan het koffie-programma (vóór de viering) en het aantal deelnemers aan de lunch. Besloten wordt om dit te gaan doen met een intekenlijst (naam, koffie jan/nee, lunch ja/nee).
 • Voorgesteld wordt om uitnodigingen te verzenden naar het pastoresteam, emeriti-voorgangers, oud pastores Cor Spithoven, Joep Brosschot en zr. Chrétiennen Nibbelke.

Wereldmaaltijd

 • De gedachte is om deel te nemen aan een gerechtigheidsmaaltijd. We consumeren niet meer dan de aarde kan dragen en wel zo dat er voldoende voedsel is voor iedereen.
 • Hans Huitema heeft 16 januari overleg met Herman Wijtten. Het koken is geregeld. De maaltijd is in de Jeruzalemzaal. Er is plaats voor maximaal 40 personen.
 • In BIJeen en in oproep bij de mededelingen worden Emmaus-gangers uitgenodigd tot de maaltijd tegen betaling van de kosten. Zij dienen zich vooraf op te geven. Wij zorgen voor het klaarzetten van tafels en stoelen en het opruimen.

Wat verder ter tafel komt

 • Hans de Vries meldt dat de verhuizing van het secretariaat van de Heilige Drie-Eenheid naar de Emmaus voorlopig niet doorgaat. De Emmaus heeft wel kosten gemaakt voor onder andere kasten. Afgesproken wordt om de rekening hiervoor in te dienen bij het parochiebestuur. Hans de Vries heeft 13 januari overleg met vertegenwoordiger van parochiebestuur.
 • Hans de Vries meldt dat er mankementen geconstateerd zijn aan het orgel. Volgens een expert moeten er uiterlijk in 2018 onderhoud- en herstelwerkzaamheden plaats vinden. In de begroting 2017 is geen post opgenomen voor herstel-/onderhoudswerkzaamheden aan het orgel. Dit komt dan op de bij het parochiebstuur in te dienen begroting 2018.
 • José de Vries licht het verzoek van kledingbank Nieuwegein toe om publiciteit te geven. De Emmauscomissie gaat akkoord met een herhaalde oproep op zondag 8 januari om winterkleding in te leveren bij de kledingbank.
Hans Huitema,
uit het verslag van Jan Rennen
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top