R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

 • We hebben gesproken over de voorgenomen ontvlechting van de Tabor. Als aparte laag van bestuur zal die opgeheven worden terwijl de drie geloofsgemeenschappen direct onder het bestuur van de parochie (H. Drieëenheid) gaan vallen. Daarbij willen we – de drie geloofsgemeenschappen Barbara, Emmaus en Nicolaas - wel drie belangrijke gemeenschappelijke diensten in stand houden: de ledenadministratie, de financiële administratie en de communicatie. De ontvlechting zal vooral consequenties hebben voor het beheer van binnengekomen gelden en de verantwoording van uitgaven.
 • Vervolgens hebben we de drie gesprekken voorbereid die we in het kader van de Vitalisering op 10 en 24 januari en 7 februari gaan houden met pastor Marion Korenromp. Als commissie mogen/moeten we daarvoor per gesprek 20 mensen uitnodigen. We hebben een lijst gemaakt van uit te nodigen personen, de opzet van een uitnodigingsbrief besproken en taken verdeeld bij het benaderen van mensen.

 • Tenslotte hebben we een kader opgesteld voor de viering van het 40-jarig bestaan van de Emmauskerk op zondag 21 mei 2017:
  • 10.00 uur: ontvangst en koffie/thee met gebak
  • 10.30 uur: formele opening van de dag en ludieke kwis over het Emmausgebouw
  • 11.15 uur: pauze voor koffie/thee
  • 11.45 uur: liturgische viering
  • 12.45 uur: gezamenlijke en feestelijke lunch met gesprek over de toekomst van de Emmaus
  • 14.00 uur: afsluiting
Hans Huitema, voorzitter
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top