R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

  • We begonnen met een verhelderend gesprek met onze pastoor over hoe hij aankijkt tegen de Emmauskerk en de Emmausgemeenschap. Het parochiebestuur is erg ingenomen met het gebouw en wil niet voor niets zijn secretariaat daar per 1 april 2017 onderbrengen. De Emmaus biedt volgens de pastoor goede mogelijkheden voor een soort stadskerk met alternatieve mogelijkheden. Hij zelf vindt het gebruik van het eiland naast de kerk als een soort etalage een heel goed idee en vraagt zich af of daar voldoende ruchtbaarheid aan gegeven wordt in Nieuwegein.
  • Vervolgens hebben we gesproken over de jaarlijkse kerstpakketten, het uitdelen van de boodschappenbriefjes op de zondagen 27 november en 4 december. Op 11 december kan men de boodschappen inleveren op de tafels naarst het altaar.

  • Op het verzoek om in die zelfde tijd een inzameling van mannenkleding voor gevangenen in Nieuwegein te houden, gaan we nu niet in. We stellen voor dit in de veertigdagentijd te doen.

  • Tenslotte hebben we gesproken over de gesprekken over onze vitaliteit die in januari en begin februari 2017 moeten plaats vinden. We zijn daartoe uitgenodigd door het pastoraal team en parochiebestuur op 8 oktober 2016. Geen enkele geloofsgemeenschap binnen de parochie van de H. Drieeenheid hoeft meer een kerkgemeenschap te zijn waar alle functies ingevuld zijn. Dat legt een veel te zware druk op de steeds kleiner wordende gemeenschappen. Het lijkt zinvoller om na te gaan welke functies iedere gemeenschap wel goed zou kunnen behartigen.

    Aan ons, emmauscommissie en naar wij hopen vele anderen, de vraag om uit te zoeken welke functies wij in de Emmaus zouden willen blijven behartigen en uitbouwen, en dus ook welke functies wij graag overlaten aan andere geloofsgemeenschappen of aan de parochie als geheel. Daarvoor staan drie gesprekken gepland, veertien dagen achter elkaar: 10 januari 2017 van 14.30 uur tot 16.30 uur, 24 januari 2017,14.30 uur tot 16.30 uur en 7 februari 2017, 19.30 uur tot 21.30 uur. In onze vergadering van 30 november 2016 zullen we namen verzamelen en daarna mensen gaan uitnodigen. Wie nu al weet daar graag aan mee te doen kan zich bij mij melden.
Hans Huitema
contact per e-mail
© 3eenheidparochie 2012 - 2019          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top