R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

altaartafel emmaus
Als onderdeel van de Drie-eenheidparochie heeft deze deelgemeenschap een 'kerkcommissie' die tevens fungeert als pastoraatgroep.
De Emmauscommissie is te bereiken via email

De samenstelling van de Emmauscommissie is:
Voorzitter mevr. Agnes van der Reep tel. 06 42 57 64 26
e-mail: emmauscommissie
Secretaris mevr. Lydia Janssen e-mail: secretaris emmaus
Penningmeester dhr Hans de Vries e-mail: penningmeester emmaus
Lid (Beheer en Bouwzaken) dhr. Stanis Parus e-mail: emmausbeheer
Lid (Liturgie) mevr. José de Vries  
Lid (Gemeenschapsopbouw) mevr. Koos Wong-Brekhof  
Lid dhr. Henk van Putten  
 
 
 
© 3eenheidparochie 2012 - 2022          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top