R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte samenvatting van de vergadering van de Barbaracommissie op 30 oktober 2019.

  • De vergadering van 30 oktober betrof een extra vergadering om een aantal actuele onderwerpen te bespreken.

  • Er is een nieuw vergaderschema goedgekeurd voor 2020. Er zal iedere maand worden vergaderd bij voorkeur op vrijdag en dan overdag.

  • De Barbaradag is geĆ«valueerd. De viering waarin de 4 koren gezamenlijk zongen is druk bezocht. Alle vrijwilligers groepen konden zich presenteren met een voorwerp waar met belangstelling naar is gekeken. Er is ook een folder gelanceerd waarop alle vrijwilligers groepen met de contactpersoon zijn vermeld.

  • Afgesproken is, dat de leden van de Barbaracommissie een jaarplanning dan wel een actielijst opstellen voor 2020.

  • De klokken van de Barbarakerk hebben groot onderhoud nodig. Er is besloten een actie te gaan voeren om het benodigde bedrag bijeen te krijgen.

  • De penningmeester heeft de resultaten over het 3e kwartaal gepresenteerd.

  • Samen met de Rank zal een overzicht van de kerstvieringen worden bezorgd bij de schippers die liggen afgemeerd bij de Handelskade en de Beatrixsluis.

  • De volgende vergadering is vastgesteld op 20 november 2019.

Tineke Steen
secretaris Barbaracommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top