R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte samenvatting vergadering Barbaracommissie op 21 augustus 2019

  • Het programma voor de Barbaradag op 13 oktober 2019 is vastgesteld met speciale aandacht voor het vrijwilligerswerk.

  • Informatie over de De Allerzielenviering zal worden gepubliceerd in de Molenkruier.

  • Het vergaderschema 2020 wordt vastgesteld.

  • De Barbarakerk zal op open monumentendag geopend zijn. Er worden rondleidingen gegeven en het Luna Kamerkoor geeft een concert.

  • Er wordt een plan uitgewerkt om de contacten met de R.K. basisscholen te versterken.

  • Afgesproken wordt om de aktie nieuwe bewoners op te starten. Dit is mogelijk omdat wij beschikken over het ledenbestand.

  • De penningmeester heeft de resultaten over het 1e half jaar 2019 toegelicht aan de vergadering. De bijdrage parochianen is aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

  • De volgende vergadering is op 20 november 2019. Een delegatie van het parochiebestuur zal dan aanwezig zijn.

Tineke Steen
secretaris Barbaracommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top