R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte samenvatting vergadering Barbaracommissie van 1 mei 2019

  • De vergadering stond onder leiding van de nieuwe voorzitter Joop den Hartog.

  • De Barbarakerk, een Rijksmonument zal vanaf 10 uur geopend zijn op de Open Monumentendag op 14 september. Er worden rondleidingen gegeven.

  • De aantal notities van het parochiebestuur zijn besproken o.a. het Praatstuk Organisatie Visie parochie H. Drie-eenheid en Concept reglementen.

  • De penningmeester presenteerde de financiële resultaten over het 1e kwartaal 2019. De Hij tevreden over de resultaten.

  • Er zal een enquête worden gehouden onder de Barbara vrijwilligers om persoonlijke gegeven zodat het ledenbestand geactualiseerd kan worden.

  • Besloten is Barbarabode te gebruiken voor actuele informatie, die wegens ruimtegebrek niet in Bijeen geplaatst kunnen worden.

  • De volgende vergadering van de Barbaracommissie is op woensdag 21 augustus 2019.

Tineke Steen
secretaris Barbaracommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top