R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik van de vergadering van de Barbaracommissie d.d. 19 december 2018

  • Het plan van aanpak Vitaliteit Vreeswijk: vitaliteitsprojekt, vieren ontmoeten en verhalenverslag van de werkgroep Vitaliteit is goedgekeurd en zal aan het parochiebestuur worden aangeboden. Beide projectleiders hebben inmiddels gereageerd op het rapport.

  • De begroting 2019 is goedgekeurd. De penningmeester zal de begroting Barbara indienen bij de penningmeester van het parochiebestuur.
  • De opbrengst uit de actie kerkbalans 2018 is mede dankzij een hogere bijdrage aan fiscale giften zeer bevredigend.

  • De nota Hoe verder na het vertrek Hans Oldenhof is besproken.

  • De leden van de Barbaracommissie hebben bij de kerstwens 2018 een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in de Barbara 2018 ontvangen.

  • Het bestuurslid diaconie en caritas heeft verslag uitgebracht over de kerstpakkettenaktie van de Caritas.

  • Van de verslagen van de parochieraad bestuurlijk en pastoraat voorzitters is met belangstelling kennis genomen.

  • De volgende vergadering van de Barbaracommissie is op woensdagmiddag 16 januari 2019.

Tineke Steen,
secretaris Barbaracommissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top