R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 14 augustus 2018

  • De brief over een actiever beleid diaconie is besproken.

  • Het eindrapport vitaliteit is aangeboden aan de vitaliteitscommissie.

  • Het financiĆ«le jaarverslag 2017 is besproken.

  • De activiteiten van de kindercatechese zullen bekendgemaakt worden via de mededelingen op zondag. Bovendien wordt verwezen naar Bijeen voor de aanmeldingsprocedure via de website.

  • De Barbara kerk is op monumentendag 8 september geopend er worden rondleidingen gegeven.

  • Om de communicatie met de geloofsgemeenschap Barbara te verbeteren zullen de mailadressen van de parochianen worden verzameld hiertoe komt er een oproep in BIJeen.

  • Besloten is om in het vervolg op woensdagmiddag te vergaderen. De volgende vergadering is op woensdagmiddag 10 oktober 2018 aanvang 14.00 uur.

  • Op zondag 14 oktober 2018 is het Barbaradag. In de viering zingen alle koren en na afloop wordt in het Fort in Vreeswijk een presentatie gehouden over het vitaliteitsprojekt en de stand van zaken met betrekking tot de ontvlechting van de financiĆ«le administratie. Met name zal er een oproep worden gedaan om de kerkbijdrage op de nieuwe bankrekening van de Barbara te storten. De verloting van de paaskaars is een vast onderdeel van deze dag.
Tineke Steen, Secretaris Barbara commissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top