R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op dinsdag 15 mei 2018

  • Een delegatie van het Parochiebestuur was in deze vergadering aanwezig.

  • De door de Barbaracommissie en het parochiebestuur aangegeven onderwerpen van gesprek zijn aan de orde geweest.


  • De Barbara commissie kon melden dat het eindrapport over de vitaliteit van de Barbara geloofsgemeenschap binnenkort wordt aangeboden aan de beide projectleiders. De rode draad in dit rapport is: waar is de Barbara in Vreeswijk goed in.

  • Medegedeeld is, dat het concept inventarisatie Taborarchief is ingeleverd bij het Utrechts Archief. Er moeten nog wat aanpassingen worden doorgevoerd in de beschrijvingen en het aantal omslagen per titel moet worden vermeld in deze inventarisatie.

  • De resultatenrekening van de Barbarakerk over 2017 is toegelicht door de penningmeester.

  • Ter voorbereiding van de invoering van Exact-online, de applicatie die het Bisdom invoert voor alle financiële parochie-administraties, zijn in het parochiecentrum nieuwe computerprogramma’s geïnstalleerd. Bezorgdheid is uitgesproken over het actueel houden van het ledenbestand.

  • volgende vergadering van de Barbaracommissie is op 14 augustus 2018.

Tineke Steen, secretaris Barbara commissie
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top