R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbara commissie op dinsdag 28 november 2017

  • In de vergadering van 28 november waren aanwezig de voorzitter van het bestuur van de parochie H.Drie-eenheid en de portefeuillehouder bouwzaken.

  • Het projekt ontvlechting is besproken. Er wordt door de vice voorzitter en de secretaris van het parochiebestuur vaart gezet achter de ontvlechting. In twee werkgroepen Beleid en Bedrijfsvoering. De einddatum van 31 december 2017 wordt zeker gehaald waarna de geloofsgemeenschappen in Nieuwegein per 1 januari 2018 zelfstandig gaan werken op financieel en administratief gebied.

  • De Barbaradag is geĆ«valueerd. De vergadering was zeer tevreden over de opkomst na de viering in Het Fort waar twee presentaties zijn gehouden over de nieuwe ontwikkelingen.

  • De kascommissie heeft de kas gecontroleerd en er is decharge verleent aan de penningmeester voor het gevoerde beheer.

  • De begroting 2018 van de Barbara is door de vergadering goedgekeurd en ingediend bij de penningmeester van de parochie.

  • In samenwerking met De Rank wordt in de Week van het gebed zondag 21 januari 2018 een oecumenische viering gehouden in De Rank.

  • Er wordt hard gewerkt aan de folder voor de Aktie kerkbalans 2018, die voor de eerste keer door de 3 geloofsgemeenschappen zelf moet worden vervaardigd en georganiseerd.

  • De pastoor heeft zijn waardering uitgesproken over de goede sfeer onder de vele vrijwilligersgroepen in de Barbarakerk.

  • De volgende vergadering is op dinsdag 16 januari 2018


Tineke Steen, secretaris
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top