R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 5 september 2017

  • De Barbaracommissie zal op de Barbaradag (zondag 15 oktober 2017) een presentatie houden voor de parochianen over de conclusies van het vitaliteitsonderzoek en de stand van zaken met betrekking tot de ontvlechting van de Tabor.

  • Over de financiĆ«le ontvlechting van de Tabor en het vaststellen van de parochiegrenzen zijn nog geen concrete besluiten genomen.
  • De voorzitter en de vice-voorzitter van de Barbaracommissie nemen deel aan de parochieraad op 21 november 2017 in Montfoort.

  • Besloten wordt de samenstelling van de Barbaracommissie op te nemen in de parochieatabase. Er zal nog worden bekeken wat er nog meer kan worden in gebracht in die database.

  • Het vergaderschema voor 2018 is in principe vastgesteld op 6 vergaderingen per jaar en twee besprekingen met De Kerkenraad van De Rank.

  • De volgende vergadering is afhankelijk van de datum van het najaarsoverleg met het parochiebestuur.

  • De mailadressen van de Barbarakerk en de kerkcommissie zijn aangepast in @3eenheidparochie.nl.

Tineke Steen, secretaris
10 september 2017
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top