R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 8 augustus 2017

  • Uitvoerig is gesproken over de trage gang van zaken in de voortgang van de ontvlechting van de Tabor;

  • In de vacature 'liturgieboekjes maken' is inmiddels voorzien met een nieuwe vrijwilliger;
  • De Barbaracommissie treft voorbereidingen van de jaarlijkse Barbaradag 15 oktober;

  • De voorzitter en de penningmeester zijn inmiddels door het parochiebestuur benoemd. Voor de secretaris loopt een aanvraag tot benoeming;

  • De Barbarakerk zal op 9 september a.s. de Open monumentendag geopend zijn voor bezichtiging. Er zijn folders beschikbaar over de ramen, de vitrine met kerkelijke objecten en een beschrijving van het historie en interieur van de kerk;

  • Besloten is het bidprentje voor Allerzielen in eigen beheer te vervaardigen;

  • De volgende vergadering van de Barbaracommissie is op dinsdagochtend 5 september 2017.

Tineke Steen, secretaris
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top