R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbaracommissie op 30 mei 2017

  • Gesproken is over de voortgang van de financiĆ«le ontvlechting. Er moet op korte termijn begonnen worden met het verzenden van brieven aan leveranciers om de adressering aan te passen.

  • De nieuwe penningmeester zal zich op de hoogte stellen van een de financiĆ«le gang van zaken in de Barbarakerk.

  • Voor de oecumenische viering op het water op zondag 18 juni 2017 zijn dit jaar de protestante kerken in Vreeswijk uitgenodigd.

  • De overige werkzaamheden die met de ontvlechting te maken hebben, zijn doorgenomen. Belangrijk hierbij is het ledenbestand dat de Barbaracommissie zelf wil gaan opzetten.

  • Het bisdom heeft bekend gemaakt dat de huidige boekhoudsysteem wordt vervangen door een nieuw systeem, dat in de loop van 2018 bij alle parochies wordt ingevoerd. Het ledenbestand is hiervan een onderdeel.

  • De organisatie van de Barbaradag in het najaar is nog niet rond. In de volgende vergadering wordt gesproken over de beste manier om het thema vitaliteit onder de aandacht te brengen van de hele Barbara geloofsgemeenschap.

  • De volgende vergadering is vastgesteld op dinsdagochtend 8 augustus 2017

Tineke Steen, secretaris
5 juni 2017
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top