R.K. Geloofsgemeenschappen Nieuwegein

Korte terugblik op de vergadering van de Barbarcommissie van 21 februari 2017

 • De BC heeft een aspirant commissielid kunnen verwelkomen die zich oriënteert op de functie van penningmeester.

 • Over de ontvlechting van de Tabor Nieuwegein is de vergadering op de hoogte gebracht van de stand van zaken en de gesprekken die de komende weken worden gevoerd met Armand Hὂppener lid van het PB die de ontvlechting zal begeleiden. Tevens is er een afspraak gemaakt met de nieuwe penningmeester van het parochiebestuur.

 • De Barbaracommissie zal de parochianen van de Barbarakerk via de Barbara-Bode informeren over het verzelfstandigingsprojekt van de Barbarakerk;

 • De Barbaracommissie zal medewerking verlenen aan de acties, die op verzoek van de werkgroep diaconie en caritas worden georganiseerd. Met name de actie voor de voedselbank en de extra collectes in de Vastentijd voor het dara project voor kansarme gezinnen in Cambodja.

 • De datum voor de Barbaradag, waarvoor met name de vrijwilligers rond de Barbarakerk worden uitgenodigd, is voorlopig vastgesteld op zondag 15 oktober 2017. Aan de koren is verzocht met een leuk thema te komen.

 • Aan het onderhoud van de kerk is de afgelopen weken hard gewerkt. Zo is de camera beveiliging in de Mariakapel vernieuwd en zijn beveiligingsstrips aangebracht op alle buitendeuren van kerk en pastorie.

 • Afgesproken is om een activiteitenoverzicht op te stellen voor 2017.

 • De Barbara heeft nieuwe mailadressen ingevoerd. Tabor Nieuwegein is vervangen door @3eenheidparochie.

 • Op 5 april 2017 vindt er weer een gesprek plaats met de kerkenraad van De Rank. De gezamenlijke oecumenische projecten worden besproken.

 • De kascontrolecommissie zal een afspraak maken met de penningmeester voor de controle over 2016.

 • De groepsgesprekken over vitaliteit met vertegenwoordigers van alle werkgroepen hebben plaatsgevonden. De conclusie over de toekomst is niet bemoedigend. Het kerkbezoek in de hele parochie is bevredigend maar de vergrijzing zal grote gevolgen hebben als er geen nieuwe aanwas komt.

 • De volgende vergadering van de Barbaracommissie is vastgesteld op dinsdagochtend 11 april 2017. Er komt dan een delegatie van het PB voor het voorjaarsoverleg.

Tineke Steen secretaris Barbaracommissie
25 februari 2017
© 3eenheidparochie 2012 - 2020          --- AVG-verklaringen --- ↑ Top